Hlášení rozhlasu (19. týden roku 2023)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2023. Poplatek 600,- Kč na osobu lze uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100. Splatnost poplatku je 15.5.2023.

 

Informujeme občany, že informace o výstavbě kanalizace budou zveřejněny na webových stránkách obce.

 

Zveme všechny občany a příznivce Petrova cechu na rybářské závody v sobotu 13. května 2023 od 6:30 hod. u místního rybníka. Samotné závody se ukončí do 13:30 hod., poté v 14:30 proběhne vyhlášení a ocenění nejlepších rybářů a posezení v příjemném prostředí až do večerních hodin. Pro návštěvníky máme k zakousnutí přichystány  makrely, opékané prase, kabanos, pivo, limo. Na vaši hojnou účast se těší rybáři.

 

Dámský spolek Partutovice zve občany na „Talk show Evy Čížkovské a Hanky Křížkové“ v sobotu 13. května v 15:00 hodin v sále OÚ Partutovice, vstupné 300,- Kč. Rezervace vstupenek na tel. čísle 774 624 963.

 

V pátek 12. května 2023 bude obecní pohostinství uzavřeno.

 

TJ Partutovice pořádá Letní tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře v termínu od 1. června do 19. srpna. Přihlásit se můžete do 27. května  u pana Petra Pavelky nebo Zdeňka Lehnerta. Startovné je pro děti a dorost 50,- Kč a pro ostatní 100,- Kč. Systém turnaje se určí podle počtu přihlášených.

 

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v úterý 23. května požadované kontroly a čištění komínů dle zákona č. 34/2016 Sb. za 450,- Kč, čištění plynových kotlů za 450,- Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100,- Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínu. Zájemci se mohou objednat telefonicky na  čísle 608 748 989.

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 19. května 2023 v 16:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a také k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

                                                                                     Petra Azabache

                                                                                   místostarostka obce