Hlášení rozhlasu (19. týden roku 2022)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2022. Poplatek činí 550,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Zveme všechny občany a příznivce Petrova cechu na rybářské závody v sobotu 14. května 2022 od 6:00 hod. u místního rybníka. Samotné závody se ukončí do 13:00 hod., poté proběhne vyhlášení a ocenění nejlepších rybářů a posezení v příjemném prostředí až do večerních hodin. Pro návštěvníky máme k zakousnutí přichystány makrely, guláš, klobásy a grilovanou kýtu. Na vaši hojnou účast se těší rybáři.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 20. května 2022 v 16:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a také k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

Studénka drůbež přijde do naší obce v pátek 13. května 2022 a bude u Prostředních drah v době 9:15-9:30 nabízet: kuřice různých barev, chovné kohouty, krůty bílé a bronzové, káčata, perličky, husokáčata, housata, krmné směsi a vitamíny. Prodej i v místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216.

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce