Hlášení rozhlasu (17. týden roku 2022)

 

Obecní pohostinství informuje o otevření každou středu dopoledne od 9:00 do 11:00 hod., počínaje 4. květnem. Vhodné pro maminky a babičky s dětmi, v nabídce bude i káva a zákusek.

 

SRPŠ Partutovice zve rodiče a děti v sobotu 30. dubna od 16:00 hod. na "Rej čarodějů a čarodějnic", který se uskuteční u vodní nádrže Partutovice. Budou se opékat špekáčky, každá maska získá malou odměnu, bude připravena soutěž pro děti. Špekáčky a chléb na opékání bude možno zakoupit na místě nebo si vzít vlastní. Drobné občerstvení zajištěno.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 29. dubna v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah nosné kuřice za 205,- Kč, krmiva s léčivem pro slepice a králíky a vitamínové doplňky pro drůbež. Dále vykupuje králičí kůže 25 Kč za kus.

 

Firma KOHAPLANT bude prodávat v pátek 29. dubna 2022 od 10:00 hodin u Prostředních drah stromky, keře a okrasné rostliny k jarní výsadbě.

 

V rámci pořizování digitální technické mapy Olomouckého kraje jsou na místní komunikaci namalovány vlícovací a kontrolní body – 2 bílé čtverečky - pro účely mobilního mapování. Prosíme občany, aby tyto body nijak neničili, nepoškozovali či neupravovali.

 

                                                                                                           Zdeněk Lehnert

                                                                                                           místostarosta obce