Hlášení rozhlasu (16. týden roku 2022)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 25. dubna 2022 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2022. Poplatek činí 550,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Informujeme občany, že v průběhu dubna/května dojde z důvodu optimalizace nákladů a lepšího vzhledu obce k přemístění současných sběrných nádob na tříděný odpad (sklo, papír, plast, kov, bioodpad, stavební suť) pouze na jedno místo, a to u hnojiště ZD Partutovice.

 

Výbor SDH Partutovice oznamuje všem členům, že v pátek 22. dubna 2022 v 19:00 hod. se koná členská schůze v hasičské zbrojnici. Dále Výbor oznamuje členům sboru, kdo bude mít zájem zúčastnit se oslav sv. Floriana v Olšovci v neděli 1. května 2022, může se nahlásit nejpozději do neděle 24. dubna u starosty sboru Marka Maršálka, možno i telefonicky na čísle 778 409 886.

 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v úterý 26. dubna 2022. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

 

Studénka drůbež přijede do naší obce v sobotu 23. dubna a bude u Prostředních drah v době 9:15-9:30 nabízet: kuřice 22 týdnů různých barev, chovné kohouty, krůty - široko prsní 8 týdenní, krůty bronzové, brojlery, káčata, husokáčata, housata, indické běžce, krmné směsi a vitamíny, sadbové brambory žluté a červené. Prodej i v místě Studénka po tel. domluvě 720 355 216

                                                                                                           Zdeněk Lehnert

                                                                                                           místostarosta obce