Hlášení rozhlasu (15. týden roku 2022)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2022. Poplatek činí 550,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Informujeme občany, že v průběhu dubna/května dojde z důvodu optimalizace nákladů a lepšího vzhledu obce k přemístění současných sběrných nádob na tříděný odpad (sklo, papír, plast, kov, bioodpad, stavební suť) pouze na jedno místo, a to u hnojiště ZD Partutovice.

 

Kamenictví Gál sjednává po telefonní domluvě objednávky na veškeré kamenické práce, a to na telefonním čísle: 777 888 332.

 

                                                                                                           Zdeněk Lehnert

                                                                                                           místostarosta obce