Hlášení rozhlasu (14. týden roku 2022)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2022. Poplatek činí 550,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Informujeme občany, že v průběhu dubna/května dojde z důvodu optimalizace nákladů a vzhledu obce k přemístění současných sběrných nádob na tříděný odpad (sklo, papír, plast, kov, bioodpad, stavební suť) pouze na jedno místo, a to u hnojiště ZD Partutovice.

 

SDH Partutovice oznamuje, že bude v pátek 8. dubna 2022 provádět sběr železného šrotu a sběr nepoužitelného elektrozařízení (ledničky, pračky, žehličky, vrtačky, brusky, televizory, monitory, počítače a další). Železný šrot a nepoužitelné elektrozařízení umístěte, prosím, před Váš dům.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 8. dubna v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah nosnice, krmiva s léčivem pro slepice a králíky a vitamínové doplňky pro drůbež. Dále vykupuje králičí kůže 25 Kč za kus.

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek 7. dubna 2022 v 15:15 hod na obvyklé místo "Partutovice drahy" a v 15:30 hod "Partutovice zastávka". Prodávat bude obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v úterý 26. dubna 2022. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

 

                                                                                                           Zdeněk Lehnert

                                                                                                           místostarosta obce