Hlášení rozhlasu (25. týden roku 2021)

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2021. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jeho uhrazení.

 

Zemědělské družstvo informuje objednatele krmné řepy, že je již rozměřena a upozorňuje, že 1 aru odpovídají 2 řádky.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 25. června 2021 na 14:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva upozorňuje své členy na nezbytnost dodržování všech opatření v důsledku onemocnění COVID-19, která budou ke dni konání členské schůze v platnosti. Dále žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

TJ Partutovice z. s. Vás srdečně zve na XIII. ročník turnaje v malé kopané „O putovní pohár starosty obce Partutovice“, který se uskuteční v sobotu 19. června 2021 od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v Hliníkách. Občerstvení zajištěno. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce