Hlášení rozhlasu (24. týden roku 2021)

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2021. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jeho uhrazení.

 

MUDr. Hladíková oznamuje pacientům, že ve čtvrtek 10. a v pátek 11. června neordinuje v ordinacích Potštát, Olšovec, Partutovice. Akutní stavy ošetří Nemocnice Hranice a.s., tel.: 581 679 111. Děkujeme za pochopení.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 25. června 2021 na 14:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva upozorňuje své členy na nezbytnost dodržování všech opatření v důsledku onemocnění COVID-19, která budou ke dni konání členské schůze v platnosti. Dále žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

ČEZ distribuce upozorňuje občany na odstávku elektřiny v naší obci dne 15. června 2021 v době od 7:30 do 13:00 hodin.

 

Studénka drůbež přijde do naší obce v sobotu 12. června 2021 a bude u Prostředních drah v době 9:30-9:45 nabízet: kuřice, chovné kohouty, krůty, holokrčky, malé husy, kačeny, husokačeny, brojlerová kuřata, krmné směsí, vitamíny.

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce