Hlášení rozhlasu (23. týden roku 2021)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 7. června 2021 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 3. června 2021 v 17:00 v sále Obecního domu. Program je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2021. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jeho uhrazení.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 25. června 2021 na 14:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva upozorňuje své členy na nezbytnost dodržování všech opatření v důsledku onemocnění COVID-19, která budou ke dni konání členské schůze v platnosti. Dále žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

Studénka drůbež přijde do naší obce ve čtvrtek 3. června 2021 a bude u Prostředních drah v době 9:30-9:45 nabízet: kuřice 22 týdnů různých barev, krůty bílé, husokačeny, housata, kačeny, perličky, brojlerová kuřata, krmné směsí, vitamíny, brambory konzumní 8 Kč/kg.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 4. června v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah nosné kuřice za 180 Kč, krmivo s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 235 Kč, vitamínové doplňky pro drůbež. Vykupujeme králičí kůže 10 Kč za kus.

                                              

 Zdeněk Lehnert                                                                                                  

místostarosta obce