Hlášení rozhlasu (1. týden roku 2022)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 10. ledna 2022 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

V sobotu 8. ledna 2022 se v dopoledních hodinách uskuteční v naší obci tříkrálová sbírka. Letos proběhne již tradičně formou koledování, kdy Tři králové zazvoní u vašich dveří. Děkujeme za vaši vstřícnost a ochotu přispět na dobrou věc.

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 13. ledna 2022 v sále Obecního domu. Program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Výbor Honebního společenstva Partutovice zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 14. ledna 2022 v 18:00 v jídelně ZD Partutovice. Výbor tímto žádá všechny členy o dochvilnost. Případné zastupování členů, kteří se nemohou zúčastnit, se uskuteční prostřednictvím plné moci, které jsou k dispozici v prodejně ZD Partutovice nebo v kanceláři OÚ.

 

Do 16.1.2022 probíhá v naší obci dotazníkové šetření mezi občany pro stanovení priorit rozvoje obce v letech 2022-2029. Dotazník je možno vyplnit na internetovém odkazu, který naleznete na webových stránkách obce v sekci Aktuality. Dostupný je také v papírové podobě na obecním úřadu a prodejně ZD. Předem Vám děkujeme za Váš aktivní zájem.

 

V pátek 7. ledna 2022 bude obecní pohostinství uzavřeno.

 

 

                                                                                                          Zdeněk Lehnert

                                                                                                           místostarosta obce