Obec Partutovice získala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022“. Dotace byla použita na pořízení 5 ks zásahových obleků třívrstvých komplet.

 

Pro zajištění odpovídající akceschopnosti zásahové jednotky obce Partutovice bylo nutné rozšířit vybavení v rozsahu - 5 ks zásahových obleků, neboť tyto prostředky byly doposud ve výbavě jednotky pouze v omezeném množství a již opotřebovány a patří dnes již mezi základní vybavení zásahové jednotky, bez nichž jednotky nejsou plně schopné samostatně a spolehlivě zasahovat.