Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2021 Partutovice Po, 05/09/2022 - 10:06
Rozpočtové opatření č. 4/2022 Partutovice St, 05/04/2022 - 14:57