1. 100 let republiky - 28.10.2018
 2. Hlášení rozhlasu 22. týden 2020
 3. SMS Infokanál
 4. Oslavy 100 let republiky
 5. Hlášení rozhlasu 23. týden 2020
 6. Hlášení rozhlasu (24. týden roku 2020)
 7. Hlášení rozhlasu 25. týden 2020
 8. Hlášení rozhlasu (26. týden roku 2020)
 9. Hlášení rozhlasu (27. týden roku 2020)
 10. Hlášení rozhlasu (28. týden roku 2020)
 11. Hlášení rozhlasu 29. týden 2020
 12. Hlášení rozhlasu (30. týden roku 2020)
 13. Krátké video ze Sousedského posezení s Partutovjankou 4.7.2020
 14. Hlášení rozhlasu (31. týden roku 2020)
 15. Hlášení rozhlasu (32. týden roku 2020)
 16. Hlášení rozhlasu 33. týden 2020
 17. Hlášení rozhlasu 33. týden 2020
 18. Hlášení rozhlasu (34. týden roku 2020)
 19. Hlášení rozhlasu (36. týden roku 2020)
 20. Hlášení rozhlasu (37. týden roku 2020)
 21. Hlášení rozhlasu (38. týden roku 2020)
 22. Hlášení rozhlasu (39. týden roku 2020)
 23. Hlášení rozhlasu (40. týden roku 2020)
 24. Hlášení rozhlasu (41. týden roku 2020)
 25. Hlášení rozhlasu (42. týden roku 2020)
 26. Zimní harmonogram svozu PDO 2020-2021
 27. Hlášení rozhlasu (43. týden roku 2020)
 28. Hlášení rozhlasu (45. týden roku 2020)
 29. Hlášení rozhlasu (46. týden roku 2020)
 30. Hlášení rozhlasu (47. týden roku 2020)
 31. Úvod
 32. O obci
 33. Statistické údaje
 34. Školství
 35. Spolky v obci
 36. Mapový portál
 37. Základní informace
 38. Služby
 39. Poskytování informací
 40. Vyhlášky, zákony
 41. Investiční akce
 42. Památky
 43. Větrný mlýn
 44. Kostel sv. Mikuláše
 45. Kamenné kříže
 46. Socha sv. Jana Nepomuckého
 47. Boží muka
 48. Územní plán
 49. Obecní úřad
 50. Kontakty
 51. Struktura OÚ
 52. Kalendář akcí a obsazenosti sportovišť a sálu
 53. Dění v obci
 54. Prohlášení o přístupnosti
 55. Pohřebnictví
 56. SDH Partutovice
 57. Myslivecký spolek Partutovice
 58. Rybáři – Soukromý rybářský revír Partutovice
 59. Český svaz včelařů, o. s.
 60. Dámský spolek Partutovice
 61. TJ Parutovice, z.s.
 62. Rozpočet obce na rok 2011
 63. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2012
 64. Rozpočet na rok 2013
 65. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 66. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 67. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 68. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 69. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 70. Rozpočet obce na rok 2017
 71. Rozpočtový výhled 2017-2020
 72. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 73. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 74. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 75. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 76. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 77. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 78. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 79. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 80. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 81. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 82. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 83. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 84. Plnění rozpočtu v roce 2017
 85. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 86. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 87. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 88. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 89. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 90. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 91. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 92. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 93. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 94. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 95. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 96. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 97. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 98. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 99. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 100. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 101. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 102. Rozpočtové opatření č.7/2018
 103. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 104. Rozpočtové opatření č.9/2018
 105. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 106. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 107. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 108. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 109. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 110. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 111. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 112. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 113. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 114. Rozpočtové opatření č 12/2018
 115. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 116. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 117. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 118. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 119. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 120. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 121. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 122. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 123. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 124. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 125. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 126. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 127. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 128. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 129. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 130. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 131. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 132. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 133. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 134. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 135. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 136. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 137. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 138. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 139. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 140. Parametry pro naladění satelitního vysílání hranického TV zpravodajství
 141. Nařízení města Hranic č. 1/2012
 142. Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků - Jáhnovi
 143. Územní rozhodnutí o dělení pozemku - Remeš
 144. Oslavy výročí 600 let od první zmínky obce Partutovice - pozvánka
 145. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 146. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 147. Mezinárodní cvičení NATO
 148. Zahájení pěstitelského pálení
 149. Program 12. zasedání ZO Partutovice
 150. Usnesení z 12. zasedání ZO
 151. Záměr prodeje obecních pozemků
 152. Záměr prodeje obecních pozemků
 153. Záměr nájmu obecních pozemků
 154. Oznámení o zahájení spojeného ÚŘ o úmístění stavby a SŘ a pozvání k VÚJ-Sečkárovi
 155. Stanovení počtu členů OVK
 156. Jmenování zapisovatele OVK
 157. Delegování členů OVK
 158. Informace pro občany-metanol
 159. Zasedání zastupitelstva obce ZO 13-pozvánka
 160. Místo a konání voleb
 161. Veřejná vyhláška-oznámení
 162. Nové mimořádné opatření-metanol
 163. Usnesení z 13. zasedání ZO
 164. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 165. Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
 166. Dražební vyhláška-Biskup
 167. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy- moru včelího plodu
 168. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 169. Veřejná vyhláška-o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 170. Stanovení počtu členů OVK-volba prezidenta republiky
 171. Jmenování zapisovatele OVK-volba prezidenta republiky
 172. Informování o době a místě konání volby prezidenta a informace o počtu a sídle volebních okrsků
 173. Neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje
 174. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2013
 175. Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
 176. Informace o pokynu hygienika ČR k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru
 177. Investiční finanční příspěvek v rámco POV Olomouckého kraje 2012
 178. Program 14. zasedání ZO Partutovice
 179. Pozvánka
 180. Usnesení o odročení dražebního jednání
 181. Územní rozhodnutí o umístění stavby
 182. Jmenování členů OVK - volba prezidenta ČR
 183. Oznámení o svolání 1. zasedání OVK - volba prezidenta ČR
 184. OZV 2 2012 obce Partutovice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 185. Usnesení z 14. zasedání ZO
 186. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 187. Záměr prodeje částí obecního pozemku parc. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 188. Rozpočet obce Partutovice 2013
 189. Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky
 190. Zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 191. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999 Sb.
 192. Program 15. zasedání ZO
 193. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012
 194. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2014 - 2015
 195. Návrh rozpočtu MR Hranicko 2013
 196. Usnesení z 15. zasedání ZO
 197. Záměr prodeje částí obecního pozemku-p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice - II.
 198. Grantový program Regionu Hranicko
 199. Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 200. Závěrečný účet MR Rozvodí za rok 2012
 201. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2013
 202. Dotazníkové šetření
 203. Veřejná vyhláška-doručení a zveřejnění návrhu územního plánu obce Partutovice
 204. Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel
 205. Farmářský trh - Hranice
 206. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2012
 207. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2012-audit
 208. Výzva č. 1/2013 v rámci Programu LEADER"Měníme Hranicko".
 209. Záměr-pronájem částí nebytových prostor v budově Smuteční obřadní síně
 210. Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí
 211. Informace k dani z nemovitostí
 212. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí
 213. ZO 16-14.05.2013-program
 214. Nařízení Státní veterinární správy - včely
 215. Usnesení z 16. zasedání ZO
 216. Záměr pronájmu částí stožáru TV vysílače
 217. Záměr pronájmu částí věžového vodojemu
 218. Oznámení Správy silnic Olomouckého kraje
 219. Usnesení o nařízení dražebního roku - Biskup
 220. Výzva k podaní nabídek-Obecní úřad Partutovice
 221. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 222. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 223. ZO 17-13.08.2013-program
 224. Nařízení SVS-při výskytu nebezpečné nákazy ryb
 225. Opatření obecné povahy č. 1/2013 města Potštát
 226. ZO 17-13.08.2013-usnesení
 227. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 228. Výběrové řízení - pracovní místo
 229. Nařízení Státní veterinární správy
 230. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 231. Stanovení min. počtu členů OVK
 232. Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 233. Jmenování zapisovatele OVK
 234. Konání voleb do parlamentu ČR
 235. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 236. Svolání 1. zasedání OVK
 237. Delegování členů OVK
 238. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 239. Změna v místě konání voleb
 240. Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje vodovodu Partutovice
 241. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Partutovicích
 242. ZO 18-07.11.2013-program
 243. Usnesení z 18. zasedání ZO
 244. Návrh rozpočtu na rok 2014
 245. Usnesení z 19. zasedání ZO
 246. Návrh opatření obecné povahy o vydání ÚPO Partutovice
 247. VV-doručení návrhu ÚPO Partutovice a oznámení o konání veřejného projednání
 248. Nařízení Státní veterinární správy
 249. Rozpočtový výhled MR Hranicko
 250. Návrh rozpočtu 2014-MR Hranicko
 251. VV- Opatření obecné povahy
 252. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 253. Dražební vyhláška
 254. Informační leták Ol 11-2013-euroklíč
 255. Návrh rozpočtu 2014-Mikroregion Rozvodí
 256. Program zasedání ZO 5.3.2014
 257. Výroční zpráva obce Partutovice o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
 258. Veřejná vyhláška - OOP -bobr
 259. Záměr nájmu obecního pozemku
 260. Nařízení SVS - nákaza ryb
 261. Mimořádná veterinární opatření všem chovatelům včel
 262. Oznámení včelařům o aplikaci přípravku
 263. Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
 264. Místo a datum konání voleb do EP
 265. Počet a sídlo volebního okrsku v obci Partutovice pro volby do EP
 266. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do EP
 267. Oznámení pro včelaře
 268. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2013
 269. Rozvaha k 31.12.2013
 270. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
 271. Příloha k 31.12.2013
 272. Závěrečný účet obce za rok 2013
 273. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
 274. Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014
 275. Oznámení pro včelaře
 276. Delegování členů OVK pro volby do EP
 277. Oznámení FÚ k dani z nemovitostí za rok 2014
 278. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí za rok 2013
 279. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí - příloha
 280. Veřejná vyhláška - OOP bobr evropský
 281. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 282. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 283. ZO 21-03.06.2014-program
 284. Závěrečný účet MR Hranicko 2013
 285. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko 2013
 286. Usnesení z 3. 6. 2014
 287. Dražební vyhláška- Biskup Antonín
 288. Směna pozemků-Voldán, Maršálek, Hybner-vyhlášení záměru
 289. Nájem pozemků-Novák Mojmír-vyhlášení záměru
 290. Veřejné projednání plánu rozvoje Hranicka 2014-2020
 291. Vize regionu Hranicko v roce 2020
 292. VV- Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov
 293. Informace k volbám
 294. Jmenování zapisovatele OVK
 295. Oznámení FÚ
 296. ZO 22-02.09.2014-Program
 297. Usnesení ZO z 2.9.2014
 298. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy MŠ v Partutovicích č. p. 97
 299. Výzva k podání nabídky-Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice
 300. OZV 1 2014 o místním poplatku ze psů
 301. OZV 2 2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 302. OZV 3 2014 o místním poplatku ze vstupného
 303. OZV 4 2014 o zrušení OZV
 304. Jmenování členů OVK
 305. Záměr nájmu školního bytu
 306. Program ZO dne 3. 10. 2014
 307. Stanovy DSO mikroregionu ROZVODÍ
 308. VV - oznámení o vydání úemního plánu Partutovice
 309. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy ZŠ v Partutovicích č. p. 96
 310. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy bývalé MŠ v Partutovicích č. p. 118
 311. Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Partutovice
 312. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 4. 11. 2014
 313. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 314. Program zasedání ZO Partutovice 9. 12. 2014
 315. Usnesení z 2. zasedání ZO dne 9.12.2014
 316. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 317. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"
 318. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"
 319. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"
 320. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"
 321. Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2015
 322. program zasedání ZO dne 10.2.2015
 323. Dražební vyhláška
 324. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci-Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace
 325. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999
 326. Usnesení z 10.02.2015
 327. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2015
 328. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2016 - 2017
 329. VV- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
 330. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
 331. Návrh na opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
 332. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
 333. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
 334. Dražební vyhláška - Biskup Antonín
 335. Účetní výkaz -příloha k 31.12.2014
 336. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2014
 337. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2014
 338. Účetní výkaz - Fin 2 -12 M k 31.12.2014
 339. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2014
 340. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2014
 341. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 342. Příloha MR ROZVODÍ za rok 2014
 343. Výsledovka MR ROZVODÍ za rok 2014
 344. Rozvaha MR ROZVODÍ za rok 2014
 345. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR ROZVODÍ za rok 2014
 346. Závěrečný účet MR ROZVODÍ za rok 2014
 347. Finka MR ROZVODÍ za rok 2014
 348. Hasiči informují!!!
 349. FÚ- Veřejná vyhláška- daň z nemovitostí
 350. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 351. Usnesení ze zasedání ZO dne 7.5.2015
 352. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 353. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 354. OZV obce Partutovice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 355. OZV obce Partutovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Partutovice
 356. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 357. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2014 - 3 přílohy
 358. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 359. Zkontrolujte si platnost OP!!!
 360. Usnesení ze zasedání ZO dne 18.6.2015
 361. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby
 362. Oznámení ZD Partutovice
 363. VV-oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 364. proč se nebát on-line pokladen
 365. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PARTUTOVICE
 366. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ 07
 367. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE obec Partutovice - SWOT ANALÝZY
 368. VV- Opatření obecné povahy, nakládání s vodami ze všech vodních toků
 369. FÚ - ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků
 370. Pozvánka na veřejné projednání "Plánu rozvoje obce Partutovice"
 371. Strategie obce Partutovice
 372. Dražební vyhláška- Antonín Biskup
 373. Jak správně zaplatit daň FÚ
 374. Informace o konání ZO Partutovice dne 17.9.2015
 375. SVS- mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 376. OZV obce Partutovice č. 3/2015
 377. Usnesení ZO Partutovice z 17.9.2015
 378. Řád veřejného pohřebiště 2015
 379. Výzva vlastníkům lesa
 380. Hasiči informují!!!
 381. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
 382. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 2
 383. Příspěvek pro SDH od Olomouckého kraje
 384. Upozornění Úřadu práce ČR pro držitele OZP
 385. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 386. FÚ-tisková zpráva-platba daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
 387. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2016
 388. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2017 - 2018
 389. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 390. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2016
 391. Výsledky rozboru na mor včelího plodu
 392. Informace o konání ZO Partutovice
 393. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 394. Výzva k přihlášení vlastnictví
 395. Usnesení o odročení dražby- Biskup
 396. OZV obce Partutovice č. 4/2015
 397. Usnesení ze zasedání ZO dne 10. 12. 2015
 398. VV-oznámení o zahájení stavebního řízení-rekonstrukce komunikace III/44014
 399. Oznámení o vydání opatření obecné povahy
 400. Honební společenstvo Partutovice - stanovy
 401. Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice
 402. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2016
 403. Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 404. Zasedání zastupitelstva obce Partutovice dne 16.02.2016-pozvánka
 405. Usnesení ze zasedání ZO dne 16.2.2016
 406. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 407. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 408. Oznámení-stavební úpravy komunikace III/44014
 409. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
 410. Nábor policistů
 411. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/13 v k. ú. Partutovice
 412. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 413. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 414. Výsledky testů na varoázu včel
 415. VV-oznámení Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 416. Výsledky testů na varoázu včel
 417. Závěrečný účet obce Partutovice 2015
 418. Účetní výkaz obce Partutovice - Finka k 31.12.2015
 419. Účetní výkaz obce Partutovice - Rozvaha k 31.12.2015
 420. Účetní výkaz obce Partutovice - Výsledovka k 31.12.2015
 421. Účetní výkaz obce Partutovice - Příloha k 31.12.2015
 422. Závěrečný účet DSO MR ROZVODÍ za rok 2015
 423. Účetní výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí za rok 2015
 424. Účetní výkaz Rozvaha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 425. Účetní výkaz Výsledovka DSO MR Rozvodí za rok 2015
 426. Účetní výkaz Příloha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 427. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2015
 428. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2015
 429. Mimořádné veterinární opatření -včely
 430. Metodické doporučení - kůrovcová gradace 2016
 431. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 26.4.2016
 432. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11
 433. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 139/1
 434. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/11
 435. ZO 9-26.04.2016-usnesení
 436. VV- stavební povolení průtah III/44014 Partutovice
 437. VV - Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2016
 438. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2015
 439. Finka DSO MR Hranicko za rok 2015
 440. Rozvaha DSO MR Hranicko za rok 2015
 441. Výsledovka DSO MR Hranicko za rok 2015
 442. Příloha DSO MR Hranicko za rok 2015
 443. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2015
 444. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 445. Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1.3.2016
 446. OOP- zrušení vyhlášeného sucha
 447. VV- oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání
 448. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 449. Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
 450. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k tlumení a zmaření šíření nebezpečné nákazy mor včelího plodu
 451. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 7.6.2016
 452. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby - chodník podél komunikace III/44014
 453. Usnesení z 10. zasedání ZO konaného dne 7.6.2016
 454. Elektronická evidence tržeb
 455. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 456. Výběrové řízení na pedagoga
 457. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 458. VV - oznámení o zahájení stavebního řízení
 459. Konkursní řízení-ředitel ZŠ-vyhlášení konkursu
 460. VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/44014
 461. Jízdní řád autobusové linky Hranice Spálov v srpnu
 462. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy
 463. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného
 464. Jmenování ředitel ZŠ-přechodná doba
 465. Stanovení počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 466. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 467. Informace voličům
 468. Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Partutovice
 469. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy v Partutovicích
 470. Zastupitelstvo obce-06.09.2016-program
 471. Výlukový jízdní řád autobusů Spálov- Hranice od 5.9.2016 - 20.11.2016
 472. Výzva - přihlášení vlastníka ke svému vlastnictví
 473. Hasiči informují !!!
 474. Jmenování členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 475. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 476. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 477. Usnesení ze zasedání ZO dne 27.10.2016
 478. VV - o veřejném projednání Akt.č.2b ZÚR OK
 479. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2017, Rozpočtový výhled MR Hranicko 2018 - 2019
 480. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice v Partutovicích
 481. Rozpočtový výhled obce Partutovice 2017 - 2020
 482. Výběrové řízení na místo účitelky v ZŠ Partutovice
 483. Dotace pro SDH od Olomouckého kraje
 484. Oznámení o zamýšleném převodu
 485. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 486. Veřejná vyhláška -"Silnice II/441 - křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 487. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - ZO 13-16.12.2016-program
 488. Usnesení ze zasedání ZO Partutovice dne 16. 12. 2016
 489. Nařízení SVS - zamezení šíření nebezpečné nákazy
 490. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-pravidla
 491. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-metodika hodnocení
 492. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-žádost
 493. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-vzor smlouvy
 494. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 495. Záměr - prodej obecních pozemků
 496. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2017
 497. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 498. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 499. Záznam o změně položky v rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 500. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2016
 501. Výzva k podání podnětů ke změně č. 1 ÚPO Partutovice
 502. Záměr na prodej části obecního pozemku
 503. Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici č. III/44014 v průtahu obce Partutovice
 504. Veřejná vyhláška-stavební řízení na stavbu"Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"
 505. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 2. 3. 2017 -program
 506. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2016
 507. Rozpočet obce na rok 2017
 508. Výpočet sazby poplatku za PDO
 509. Usnesení ze zasedání ZO dne 2. 3. 2017
 510. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 511. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice
 512. Nařízení SVS - ptačí chřipka - ukončení
 513. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 514. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Rozvodí
 515. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 516. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 517. Oznámení o aplikaci přípravku v porostech řepky
 518. Nařízení SVS - vyhodnocení extenzity varroázy
 519. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 520. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí
 521. Příloha MR Hranicko k 31.12.2016
 522. Výsledovka MR Hranicko k 31.12.2016
 523. Rozvaha MR Hranicko k 31.12.2016
 524. Výkaz FIN 2-12 MR Hranicko k 31.12.2016
 525. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2016
 526. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2016
 527. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 528. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 529. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 530. Výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 531. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2016
 532. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2016
 533. Rozpočtový výhled 2017-2020
 534. Účetní výkaz-příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 535. Účetní výkaz-výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 536. Účetní výkaz-rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 537. Účetní výkaz-FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 538. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 539. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 540. VV-oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 541. VV-vyrozumění o pokračování stavebního řízení „Silnice II/441 - křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského“
 542. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 543. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1355/2
 544. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 25.5.2017
 545. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 546. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 547. Nařízení SVS - ukončení opatření
 548. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 549. Veřejná výzva na pracovní místo - Technik, správce kulturních a sportovních zařízení
 550. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 551. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 552. Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR
 553. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 554. Ukončení mimořádných veterinárních opatření
 555. VV - stavební povolení "Silnice II/441-kříž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 556. VV-Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 557. VV-opravné rozhodnutí "SilnicenII/441-křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 558. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 559. Informace o konání ZO Partutovice
 560. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/30
 561. VV-oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Partutovice
 562. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 563. Stanovení počtu OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 564. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 565. Elektronická dražba - Anna Veselá
 566. Usnesení ZO z 24. 8. 2017
 567. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 568. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II
 569. MZ-návrh opatření obecné povahy - lesy
 570. ČEZ UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví
 571. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 572. VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 20. – 21. ŘÍJNA 2017
 573. Informace o konání ZO Partutovice dne 26.10.2017
 574. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 575. Usnesení ZO z 26. 10. 2017
 576. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 577. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 578. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 579. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 580. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 581. MZ-VV- Opatření obecné povahy - těžba v lese
 582. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2018
 583. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO MR Hranicko 2019-2021
 584. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 585. Volby-stanovení počtu členů OVK pro volbu prezidenta republiky
 586. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 587. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 588. Volby-poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 589. Volby-jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta
 590. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 591. Nabídka práce
 592. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 593. Informace o konání ZO Partutovice dne 14.12.2017
 594. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR Hranicko rok 2018
 595. Usnesení z 14. 12. 2017
 596. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 597. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2018
 598. Rozpočtové provizorium DSO MR Rozvodí na 1. čtvrtletí roku 2018
 599. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 600. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 601. Zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 602. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí
 603. Grantový program regionu Hranicko na rok 2018
 604. Grantový program - pravidla
 605. Harmonogram Grantového programu MR Hranicko 2018
 606. Metodika Grantového programu MR Hranicko 2018
 607. Grantový program-formulář žádosti
 608. Grantový program- vzor smlouvy
 609. Výsledky volby prezidenta ČR v okrsku Partutovice
 610. MAS Hranicko - výzva dotačního programu pro zemědělce a drobné podnikatele
 611. Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR
 612. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 613. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2017
 614. Změny v jízdních řádech
 615. Výsledky volby prezidenta v okrsku Partutovice 2. kolo
 616. Návrh rozpočtu DSO mikroregionu ROZVODÍ na rok 2018
 617. Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Charitě Hranice
 618. Dražební vyhláška - JR
 619. Elektronická dražba - Anna Veselá
 620. Výzva - nedostatečně identifikovaní vlastníci
 621. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 622. Informace o konání ZO Partutovice dne 8. 3. 2018
 623. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 624. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí r. 2018
 625. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 626. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017
 627. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 do ZUŠ Potštát
 628. Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
 629. VV-Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
 630. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 631. FÚ-VV-Daň z nemovitých věcí na rok 2018
 632. Vyúčtování všech položek výpočtu pro vodné podle cenových předpisů pro vodné za rok 2017
 633. Účetní výkaz - Příloha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 634. Účetní výkaz- Výsledovka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 635. Účetní výkaz- Rozvaha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 636. Účetní výkaz- Finka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 637. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2017
 638. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2017
 639. Účetní výkaz obce Partutovice - příloha k 31.12.2017
 640. Účetní výkaz obce Partutovice - výsledovka k 31.12.2017
 641. Účetní výkaz obce Partutovice - rozvaha k 31.12.2017
 642. Účetní výkaz obce Partutovice - finka k 31.12.2017
 643. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2017
 644. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 645. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 646. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - příloha k 31.12.2017
 647. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - výsledovka k 31.12.2017
 648. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - rozvaha k 31.12.2017
 649. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - finka k 31.12.2017
 650. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2017
 651. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2017
 652. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1260/17
 653. GDPR - Informovaný souhlas uživatele služby SMS Infokanál
 654. Informace o konání ZO Partutovice dne 7. 6. 2018
 655. Upozornění cestujícím
 656. VV- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 657. VV- uzavírka mapy
 658. Oznámení -informování voličů
 659. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 660. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
 661. Usnesení z 20. zasedání ZO dne 7.2.2018
 662. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 663. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 664. Účetní výkyz- Finka k 31.12.2017
 665. Účetní výkaz - Rozvaha k 31.12.2017
 666. Účetní výkaz - Výsledovka k 31.12.2017
 667. Účetní výkaz - Příloha k 31.12.2017
 668. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 669. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Rozvodí za rok 2017
 670. Dotační program MAS-PRV, Výzva č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
 671. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 672. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 673. Volby 2018 - zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích
 674. Volby do ZO 2018 - stanovení minimálního počtu členů OVK
 675. Informace SDH Partutovice
 676. VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 677. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 678. Rozpočtové opatření č.7/2018
 679. Volby- informování voličů o době a místě konání voleb
 680. Volby- jmenování zapisovatele OVK
 681. Informace o konání zastupitelstva dne 6.9.2018
 682. UPOZORNĚNÍ - k odstranení a okleštění stromoví a jiných porostů
 683. Usnesení ZO ze dne 6.9.2018
 684. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 685. Informace ke slevám jízdného od 1. 9. 2018
 686. Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě
 687. Tisková zpráva - Agentura pro sociální začleňování
 688. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018
 689. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 690. Upozornění cestujícím!!!!
 691. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Partutovice
 692. Rozpočtové opatření č.9/2018
 693. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 694. Návth střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 695. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Partutovice 30. 10. 2018
 696. Oslavy 100 let vzniku samostatného československého státu
 697. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 698. Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 699. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 30.10.2018
 700. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 701. Návrh-Střednědobý rozpočtový výhled DSO MR Hranicko 2020-2022
 702. Návrh-Rozpočet 2019 DSO MR Hranicko
 703. Zveřejnění rozpočtových informací Mikroregionu Rozvodí
 704. Záměr na nájem části obecního pozemku p.č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 705. Záměr - směna, bezúplatně převést nemovitý majetek
 706. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 707. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 708. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 709. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 710. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 711. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 13. 12. 2018
 712. Rozpočtové opatření č 12/2018
 713. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 714. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2019
 715. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 716. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 717. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 718. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice" na rok 2019
 719. Usnesení z 2. zasedání ZO Partutovice dne 13.12.2018
 720. VV-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
 721. OZV obce Partutovice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 722. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 723. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - sekací souprava
 724. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 725. Oznámení města Příbor-prodej pozemků
 726. Grantový program MR Hranicko pravidla
 727. GP- harmonogram
 728. GP-metodika hodnocení
 729. Grantový program MR Hranicko 2019
 730. GP -vzor smlouvy
 731. GP -formulář žádosti
 732. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2018
 733. Informace o zasedání ZO Partutovice dne 7.3.2019
 734. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 735. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018
 736. Usnesení z 3. zasedání ZO dne 7. 3. 2019
 737. Stanovení min. počtu členů OVK pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 738. Jmenování zapisovatele OVK Partutovice pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 739. Informace voličům a politickým stranám o době a místě konání voleb do EP,počet a sídlo volebních okrsků
 740. Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - kůrovec
 741. VV- návrh opatření obecné povahy - bobr
 742. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 743. Příloha DSO MR Hranicko
 744. Výsledovka DSO MR Hranicko
 745. Rozvaha DSO MR Hranicko
 746. Finka DSO MR Hranicko
 747. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2018
 748. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2018
 749. Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí na rok 2019
 750. MAS Hranicko-Výzva č. 3 - Program rozvoje venkova
 751. Delegovaní členové OVK pro volby do EP
 752. Příloha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 753. Výsledovka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 754. Rozvaha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 755. Finka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 756. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 757. Návrh závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 758. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 759. Účetní výkaz - příloha k 31 .12.2018
 760. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2018
 761. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2018
 762. Účetní výkaz - finka k 31.12.2018
 763. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 764. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 765. VV-opatření obecné povahy- bobr evropský
 766. Výsledky voleb do EP v obci Partutovice
 767. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
 768. Informace o zasedání ZO dne 6.6.2019
 769. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 770. Účetní výkaz - příloha za rok 2018
 771. Účetní výkaz - výsledovka za rok 2018
 772. Účetní výkaz - rozvaha za rok 2018
 773. Účetní výkaz - finka za rok 2018
 774. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2018
 775. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 776. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 777. Usnesení z 4. zasedání ZO
 778. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 779. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 780. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 5. 9. 2019
 781. OOP zalesňování příloha
 782. Opatření obecné povahy - zalesňování
 783. Usnesení z 5. zasedání ZO
 784. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - vybavení JSDH Ol.kraje
 785. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 786. Zasedání zastupitelstva obce-pozvánka
 787. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vydání Akt. č. 2a ZÚR OK(2)
 788. Usnesení z 6. zasedáná ZO
 789. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 790. VV - oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování ÚP Partutovice
 791. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 792. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 793. Dotace na podporu budování a obnovy infrastruktury obcí Olomouckého kraje 2019
 794. Návrh rozpočtu DSO ROZVODÍ na rok 2020
 795. Zasedání ZO - pozvánka
 796. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích
 797. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 798. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 799. Záměr- prodej části obecního pozemku p. č. 1304/13
 800. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 801. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 802. Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí Ol. kraje 2019
 803. Dotace na podporu obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti obcí Ol. kraje 2019
 804. Usnesení z 7. zasedání ZO
 805. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - pozemkové úprav v k. ú. Jindřichov
 806. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 807. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 808. MAS Hranicko - Výzva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 809. MAS Hranicko - Výázva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 810. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 811. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice
 812. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_SROVNAVACI TEXT_ZM1
 813. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_1_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI_ZM1
 814. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_UP_PARTUTOVICE_VYROK_ZM1
 815. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_4_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_ZM1
 816. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_ZM1
 817. Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu změny č. 1, kterým se mění ÚP Partutovice
 818. Grantový program regionu Hranicko 2020 pravidla
 819. Grantový program regionu Hranicko 2020 metodika hodnocení
 820. Grantový program regionu Hranicko 2020 - formulář žádosti
 821. Grantový program regionu Hranicko 2020 - vzor smlouvy
 822. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 823. Informace občanům k tématu koronavirus
 824. Pozvánka na zasedání ZO dne 5.3.2020
 825. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2020
 826. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 DSO MR Hranicko
 827. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19
 828. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19 - pobyt v Itálii
 829. Mimořádné opatření - uzavření škol
 830. Mimořádné opatření-zákaz akcí nad 100 osob
 831. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 832. Usnesení z 8. zasedání ZO dne 5.3.2020
 833. Mimořádná opatření - dočasné omezení provozu autobusové dopravy
 834. Usnesení vlády ČR č. 69/2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
 835. Příloha- místa určená k překračování vnitřních hranic ČR
 836. Mimořádná opatření - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR
 837. VV-opatření obecné povahy - zákaz opustit území
 838. MUDr. Hladíková - informace
 839. Nemocnice Hranice a. s. - mimořádné opatření
 840. ROZHODNUTÍ hejtmana Ol.kraje
 841. Uzavření MŠ
 842. Usnesení vlády č. 247 ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového opatření
 843. Informace České pošty s.p.
 844. Informace Finančního úřadu
 845. KHS - doporučení občanům
 846. OZV č. 1/2020 - komunální odpad
 847. Řád veřejného pohřebiště obce Partutovice
 848. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Partutovice 2020/2021
 849. Informace FÚ o možnosti podání daňového přiznání
 850. Změna termínu konání veřejného projednání Návrhu změny č. 1 ÚPO
 851. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 852. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 853. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 854. FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 855. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2019
 856. Návrh Závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2019
 857. VV-Opatření obecné povahy - kůrovec
 858. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 859. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2019
 860. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2019
 861. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2019
 862. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2019
 863. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2019
 864. Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 865. Zápis dětí do MŠ
 866. FÚ - úprava úředních hodin podatelen
 867. Veřejná vyhláška - FÚ hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2020
 868. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 869. MUDr. Hladíková - informace
 870. Záměr darování-bezúplatný převod částí obecních pozemků
 871. Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 04.06.2020
 872. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 873. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2019
 874. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2019
 875. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 876. Usnesení z 9. zasedání ZO dne 4. 6. 2020
 877. Kalkulace cen pro vodné za rok 2019
 878. Rozpočtové opatření č. 6/2020
 879. MZE Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
 880. Rozpočtové opatření č. 7/2020
 881. Volby do zastupitelstva krajů, volby do senátu PČR 2-3. října 2020
 882. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 3. 9. 2020
 883. Výzva neoznačeným vlastníkům nemovitostí
 884. Usnesení z 10. zasedání ZO dne 3. 9. 2020
 885. Rozpočtové opatření č. 8/2020
 886. Volby - informace
 887. Výsledky voleb v obci Partutovice
 888. Rozpočtové opatření č. 9/2020
 889. Jmenování členů OVK
 890. Výsledky voleb v obci Partutovice 2. kolo
 891. Informace o konání zasedání ZO dne 5. 11. 2020
 892. Rozpočtové opatření č. 10/2020
 893. Usnesení z 11. zasedání ZO
 894. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Partutovice
 895. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Partutovice na roky 2022 - 2024
 896. Návrh rozpočtu ZŠ Partutovice na rok 2021
 897. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2021
 898. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2021
 899. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MR Hranicko na roky 2022 - 2024