1. 100 let republiky - 28.10.2018
 2. Hlášení rozhlasu 22. týden 2020
 3. SMS Infokanál
 4. Oslavy 100 let republiky
 5. Letní harmonogram svozu komunálního odpadu na období 2020
 6. Hlášení rozhlasu 23. týden 2020
 7. Hlášení rozhlasu (24. týden roku 2020)
 8. Hlášení rozhlasu 25. týden 2020
 9. Hlášení rozhlasu (26. týden roku 2020)
 10. Sousedské posezení s Partutovjankou
 11. Hlášení rozhlasu (27. týden roku 2020)
 12. Úvod
 13. O obci
 14. Statistické údaje
 15. Školství
 16. Spolky v obci
 17. Mapový portál
 18. Základní informace
 19. Služby
 20. Poskytování informací
 21. Vyhlášky, zákony
 22. Investiční akce
 23. Památky
 24. Větrný mlýn
 25. Kostel sv. Mikuláše
 26. Kamenné kříže
 27. Socha sv. Jana Nepomuckého
 28. Boží muka
 29. Územní plán
 30. Obecní úřad
 31. Kontakty
 32. Struktura OÚ
 33. Kalendář akcí a obsazenosti sportovišť a sálu
 34. Dění v obci
 35. Prohlášení o přístupnosti
 36. Rozpočet obce na rok 2011
 37. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2012
 38. Rozpočet na rok 2013
 39. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 40. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 41. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 42. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 43. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 44. Rozpočet obce na rok 2017
 45. Rozpočtový výhled 2017-2020
 46. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 47. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 48. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 49. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 50. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 51. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 52. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 53. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 54. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 55. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 56. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 57. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 58. Plnění rozpočtu v roce 2017
 59. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 60. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 61. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 62. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 63. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 64. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 65. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 66. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 67. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 68. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 69. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 70. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 71. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 72. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 73. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 74. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 75. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 76. Rozpočtové opatření č.7/2018
 77. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 78. Rozpočtové opatření č.9/2018
 79. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 80. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 81. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 82. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 83. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 84. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 85. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 86. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 87. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 88. Rozpočtové opatření č 12/2018
 89. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 90. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 91. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 92. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 93. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 94. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 95. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 96. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 97. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 98. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 99. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 100. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 101. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 102. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 103. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 104. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 105. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 106. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 107. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 108. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 109. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 110. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 111. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 112. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 113. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 114. Parametry pro naladění satelitního vysílání hranického TV zpravodajství
 115. Nařízení města Hranic č. 1/2012
 116. Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků - Jáhnovi
 117. Územní rozhodnutí o dělení pozemku - Remeš
 118. Oslavy výročí 600 let od první zmínky obce Partutovice - pozvánka
 119. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 120. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 121. Mezinárodní cvičení NATO
 122. Zahájení pěstitelského pálení
 123. Program 12. zasedání ZO Partutovice
 124. Usnesení z 12. zasedání ZO
 125. Záměr prodeje obecních pozemků
 126. Záměr prodeje obecních pozemků
 127. Záměr nájmu obecních pozemků
 128. Oznámení o zahájení spojeného ÚŘ o úmístění stavby a SŘ a pozvání k VÚJ-Sečkárovi
 129. Stanovení počtu členů OVK
 130. Jmenování zapisovatele OVK
 131. Delegování členů OVK
 132. Informace pro občany-metanol
 133. Zasedání zastupitelstva obce ZO 13-pozvánka
 134. Místo a konání voleb
 135. Veřejná vyhláška-oznámení
 136. Nové mimořádné opatření-metanol
 137. Usnesení z 13. zasedání ZO
 138. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 139. Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
 140. Dražební vyhláška-Biskup
 141. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy- moru včelího plodu
 142. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 143. Veřejná vyhláška-o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 144. Stanovení počtu členů OVK-volba prezidenta republiky
 145. Jmenování zapisovatele OVK-volba prezidenta republiky
 146. Informování o době a místě konání volby prezidenta a informace o počtu a sídle volebních okrsků
 147. Neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje
 148. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2013
 149. Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
 150. Informace o pokynu hygienika ČR k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru
 151. Investiční finanční příspěvek v rámco POV Olomouckého kraje 2012
 152. Program 14. zasedání ZO Partutovice
 153. Pozvánka
 154. Usnesení o odročení dražebního jednání
 155. Územní rozhodnutí o umístění stavby
 156. Jmenování členů OVK - volba prezidenta ČR
 157. Oznámení o svolání 1. zasedání OVK - volba prezidenta ČR
 158. OZV 2 2012 obce Partutovice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 159. Usnesení z 14. zasedání ZO
 160. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 161. Záměr prodeje částí obecního pozemku parc. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 162. Rozpočet obce Partutovice 2013
 163. Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky
 164. Zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 165. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999 Sb.
 166. Program 15. zasedání ZO
 167. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012
 168. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2014 - 2015
 169. Návrh rozpočtu MR Hranicko 2013
 170. Usnesení z 15. zasedání ZO
 171. Záměr prodeje částí obecního pozemku-p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice - II.
 172. Grantový program Regionu Hranicko
 173. Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 174. Závěrečný účet MR Rozvodí za rok 2012
 175. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2013
 176. Dotazníkové šetření
 177. Veřejná vyhláška-doručení a zveřejnění návrhu územního plánu obce Partutovice
 178. Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel
 179. Farmářský trh - Hranice
 180. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2012
 181. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2012-audit
 182. Výzva č. 1/2013 v rámci Programu LEADER"Měníme Hranicko".
 183. Záměr-pronájem částí nebytových prostor v budově Smuteční obřadní síně
 184. Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí
 185. Informace k dani z nemovitostí
 186. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí
 187. ZO 16-14.05.2013-program
 188. Nařízení Státní veterinární správy - včely
 189. Usnesení z 16. zasedání ZO
 190. Záměr pronájmu částí stožáru TV vysílače
 191. Záměr pronájmu částí věžového vodojemu
 192. Oznámení Správy silnic Olomouckého kraje
 193. Usnesení o nařízení dražebního roku - Biskup
 194. Výzva k podaní nabídek-Obecní úřad Partutovice
 195. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 196. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 197. ZO 17-13.08.2013-program
 198. Nařízení SVS-při výskytu nebezpečné nákazy ryb
 199. Opatření obecné povahy č. 1/2013 města Potštát
 200. ZO 17-13.08.2013-usnesení
 201. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 202. Výběrové řízení - pracovní místo
 203. Nařízení Státní veterinární správy
 204. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 205. Stanovení min. počtu členů OVK
 206. Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 207. Jmenování zapisovatele OVK
 208. Konání voleb do parlamentu ČR
 209. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 210. Svolání 1. zasedání OVK
 211. Delegování členů OVK
 212. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 213. Změna v místě konání voleb
 214. Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje vodovodu Partutovice
 215. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Partutovicích
 216. ZO 18-07.11.2013-program
 217. Usnesení z 18. zasedání ZO
 218. Návrh rozpočtu na rok 2014
 219. Usnesení z 19. zasedání ZO
 220. Návrh opatření obecné povahy o vydání ÚPO Partutovice
 221. VV-doručení návrhu ÚPO Partutovice a oznámení o konání veřejného projednání
 222. Nařízení Státní veterinární správy
 223. Rozpočtový výhled MR Hranicko
 224. Návrh rozpočtu 2014-MR Hranicko
 225. VV- Opatření obecné povahy
 226. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 227. Dražební vyhláška
 228. Informační leták Ol 11-2013-euroklíč
 229. Návrh rozpočtu 2014-Mikroregion Rozvodí
 230. Program zasedání ZO 5.3.2014
 231. Výroční zpráva obce Partutovice o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
 232. Veřejná vyhláška - OOP -bobr
 233. Záměr nájmu obecního pozemku
 234. Nařízení SVS - nákaza ryb
 235. Mimořádná veterinární opatření všem chovatelům včel
 236. Oznámení včelařům o aplikaci přípravku
 237. Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
 238. Místo a datum konání voleb do EP
 239. Počet a sídlo volebního okrsku v obci Partutovice pro volby do EP
 240. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do EP
 241. Oznámení pro včelaře
 242. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2013
 243. Rozvaha k 31.12.2013
 244. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
 245. Příloha k 31.12.2013
 246. Závěrečný účet obce za rok 2013
 247. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
 248. Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014
 249. Oznámení pro včelaře
 250. Delegování členů OVK pro volby do EP
 251. Oznámení FÚ k dani z nemovitostí za rok 2014
 252. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí za rok 2013
 253. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí - příloha
 254. Veřejná vyhláška - OOP bobr evropský
 255. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 256. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 257. ZO 21-03.06.2014-program
 258. Závěrečný účet MR Hranicko 2013
 259. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko 2013
 260. Usnesení z 3. 6. 2014
 261. Dražební vyhláška- Biskup Antonín
 262. Směna pozemků-Voldán, Maršálek, Hybner-vyhlášení záměru
 263. Nájem pozemků-Novák Mojmír-vyhlášení záměru
 264. Veřejné projednání plánu rozvoje Hranicka 2014-2020
 265. Vize regionu Hranicko v roce 2020
 266. VV- Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov
 267. Informace k volbám
 268. Jmenování zapisovatele OVK
 269. Oznámení FÚ
 270. ZO 22-02.09.2014-Program
 271. Usnesení ZO z 2.9.2014
 272. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy MŠ v Partutovicích č. p. 97
 273. Výzva k podání nabídky-Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice
 274. OZV 1 2014 o místním poplatku ze psů
 275. OZV 2 2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 276. OZV 3 2014 o místním poplatku ze vstupného
 277. OZV 4 2014 o zrušení OZV
 278. Jmenování členů OVK
 279. Záměr nájmu školního bytu
 280. Program ZO dne 3. 10. 2014
 281. Stanovy DSO mikroregionu ROZVODÍ
 282. VV - oznámení o vydání úemního plánu Partutovice
 283. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy ZŠ v Partutovicích č. p. 96
 284. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy bývalé MŠ v Partutovicích č. p. 118
 285. Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Partutovice
 286. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 4. 11. 2014
 287. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 288. Program zasedání ZO Partutovice 9. 12. 2014
 289. Usnesení z 2. zasedání ZO dne 9.12.2014
 290. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 291. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"
 292. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"
 293. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"
 294. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"
 295. Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2015
 296. program zasedání ZO dne 10.2.2015
 297. Dražební vyhláška
 298. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci-Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace
 299. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999
 300. Usnesení z 10.02.2015
 301. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2015
 302. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2016 - 2017
 303. VV- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
 304. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
 305. Návrh na opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
 306. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
 307. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
 308. Dražební vyhláška - Biskup Antonín
 309. Účetní výkaz -příloha k 31.12.2014
 310. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2014
 311. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2014
 312. Účetní výkaz - Fin 2 -12 M k 31.12.2014
 313. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2014
 314. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2014
 315. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 316. Příloha MR ROZVODÍ za rok 2014
 317. Výsledovka MR ROZVODÍ za rok 2014
 318. Rozvaha MR ROZVODÍ za rok 2014
 319. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR ROZVODÍ za rok 2014
 320. Závěrečný účet MR ROZVODÍ za rok 2014
 321. Finka MR ROZVODÍ za rok 2014
 322. Hasiči informují!!!
 323. FÚ- Veřejná vyhláška- daň z nemovitostí
 324. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 325. Usnesení ze zasedání ZO dne 7.5.2015
 326. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 327. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 328. OZV obce Partutovice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 329. OZV obce Partutovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Partutovice
 330. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 331. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2014 - 3 přílohy
 332. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 333. Zkontrolujte si platnost OP!!!
 334. Usnesení ze zasedání ZO dne 18.6.2015
 335. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby
 336. Oznámení ZD Partutovice
 337. VV-oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 338. proč se nebát on-line pokladen
 339. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PARTUTOVICE
 340. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ 07
 341. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE obec Partutovice - SWOT ANALÝZY
 342. VV- Opatření obecné povahy, nakládání s vodami ze všech vodních toků
 343. FÚ - ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků
 344. Pozvánka na veřejné projednání "Plánu rozvoje obce Partutovice"
 345. Strategie obce Partutovice
 346. Dražební vyhláška- Antonín Biskup
 347. Jak správně zaplatit daň FÚ
 348. Informace o konání ZO Partutovice dne 17.9.2015
 349. SVS- mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 350. OZV obce Partutovice č. 3/2015
 351. Usnesení ZO Partutovice z 17.9.2015
 352. Řád veřejného pohřebiště 2015
 353. Výzva vlastníkům lesa
 354. Hasiči informují!!!
 355. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
 356. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 2
 357. Příspěvek pro SDH od Olomouckého kraje
 358. Upozornění Úřadu práce ČR pro držitele OZP
 359. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 360. FÚ-tisková zpráva-platba daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
 361. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2016
 362. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2017 - 2018
 363. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 364. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2016
 365. Výsledky rozboru na mor včelího plodu
 366. Informace o konání ZO Partutovice
 367. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 368. Výzva k přihlášení vlastnictví
 369. Usnesení o odročení dražby- Biskup
 370. OZV obce Partutovice č. 4/2015
 371. Usnesení ze zasedání ZO dne 10. 12. 2015
 372. VV-oznámení o zahájení stavebního řízení-rekonstrukce komunikace III/44014
 373. Oznámení o vydání opatření obecné povahy
 374. Honební společenstvo Partutovice - stanovy
 375. Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice
 376. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2016
 377. Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 378. Zasedání zastupitelstva obce Partutovice dne 16.02.2016-pozvánka
 379. Usnesení ze zasedání ZO dne 16.2.2016
 380. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 381. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 382. Oznámení-stavební úpravy komunikace III/44014
 383. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
 384. Nábor policistů
 385. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/13 v k. ú. Partutovice
 386. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 387. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 388. Výsledky testů na varoázu včel
 389. VV-oznámení Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 390. Výsledky testů na varoázu včel
 391. Závěrečný účet obce Partutovice 2015
 392. Účetní výkaz obce Partutovice - Finka k 31.12.2015
 393. Účetní výkaz obce Partutovice - Rozvaha k 31.12.2015
 394. Účetní výkaz obce Partutovice - Výsledovka k 31.12.2015
 395. Účetní výkaz obce Partutovice - Příloha k 31.12.2015
 396. Závěrečný účet DSO MR ROZVODÍ za rok 2015
 397. Účetní výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí za rok 2015
 398. Účetní výkaz Rozvaha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 399. Účetní výkaz Výsledovka DSO MR Rozvodí za rok 2015
 400. Účetní výkaz Příloha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 401. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2015
 402. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2015
 403. Mimořádné veterinární opatření -včely
 404. Metodické doporučení - kůrovcová gradace 2016
 405. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 26.4.2016
 406. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11
 407. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 139/1
 408. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/11
 409. ZO 9-26.04.2016-usnesení
 410. VV- stavební povolení průtah III/44014 Partutovice
 411. VV - Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2016
 412. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2015
 413. Finka DSO MR Hranicko za rok 2015
 414. Rozvaha DSO MR Hranicko za rok 2015
 415. Výsledovka DSO MR Hranicko za rok 2015
 416. Příloha DSO MR Hranicko za rok 2015
 417. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2015
 418. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 419. Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1.3.2016
 420. OOP- zrušení vyhlášeného sucha
 421. VV- oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání
 422. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 423. Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
 424. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k tlumení a zmaření šíření nebezpečné nákazy mor včelího plodu
 425. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 7.6.2016
 426. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby - chodník podél komunikace III/44014
 427. Usnesení z 10. zasedání ZO konaného dne 7.6.2016
 428. Elektronická evidence tržeb
 429. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 430. Výběrové řízení na pedagoga
 431. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 432. VV - oznámení o zahájení stavebního řízení
 433. Konkursní řízení-ředitel ZŠ-vyhlášení konkursu
 434. VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/44014
 435. Jízdní řád autobusové linky Hranice Spálov v srpnu
 436. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy
 437. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného
 438. Jmenování ředitel ZŠ-přechodná doba
 439. Stanovení počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 440. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 441. Informace voličům
 442. Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Partutovice
 443. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy v Partutovicích
 444. Zastupitelstvo obce-06.09.2016-program
 445. Výlukový jízdní řád autobusů Spálov- Hranice od 5.9.2016 - 20.11.2016
 446. Výzva - přihlášení vlastníka ke svému vlastnictví
 447. Hasiči informují !!!
 448. Jmenování členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 449. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 450. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 451. Usnesení ze zasedání ZO dne 27.10.2016
 452. VV - o veřejném projednání Akt.č.2b ZÚR OK
 453. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2017, Rozpočtový výhled MR Hranicko 2018 - 2019
 454. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice v Partutovicích
 455. Rozpočtový výhled obce Partutovice 2017 - 2020
 456. Výběrové řízení na místo účitelky v ZŠ Partutovice
 457. Dotace pro SDH od Olomouckého kraje
 458. Oznámení o zamýšleném převodu
 459. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 460. Veřejná vyhláška -"Silnice II/441 - křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 461. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - ZO 13-16.12.2016-program
 462. Usnesení ze zasedání ZO Partutovice dne 16. 12. 2016
 463. Nařízení SVS - zamezení šíření nebezpečné nákazy
 464. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-pravidla
 465. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-metodika hodnocení
 466. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-žádost
 467. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-vzor smlouvy
 468. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 469. Záměr - prodej obecních pozemků
 470. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2017
 471. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 472. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 473. Záznam o změně položky v rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 474. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2016
 475. Výzva k podání podnětů ke změně č. 1 ÚPO Partutovice
 476. Záměr na prodej části obecního pozemku
 477. Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici č. III/44014 v průtahu obce Partutovice
 478. Veřejná vyhláška-stavební řízení na stavbu"Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"
 479. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 2. 3. 2017 -program
 480. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2016
 481. Rozpočet obce na rok 2017
 482. Výpočet sazby poplatku za PDO
 483. Usnesení ze zasedání ZO dne 2. 3. 2017
 484. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 485. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice
 486. Nařízení SVS - ptačí chřipka - ukončení
 487. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 488. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Rozvodí
 489. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 490. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 491. Oznámení o aplikaci přípravku v porostech řepky
 492. Nařízení SVS - vyhodnocení extenzity varroázy
 493. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 494. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí
 495. Příloha MR Hranicko k 31.12.2016
 496. Výsledovka MR Hranicko k 31.12.2016
 497. Rozvaha MR Hranicko k 31.12.2016
 498. Výkaz FIN 2-12 MR Hranicko k 31.12.2016
 499. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2016
 500. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2016
 501. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 502. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 503. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 504. Výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 505. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2016
 506. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2016
 507. Rozpočtový výhled 2017-2020
 508. Účetní výkaz-příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 509. Účetní výkaz-výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 510. Účetní výkaz-rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 511. Účetní výkaz-FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 512. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 513. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 514. VV-oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 515. VV-vyrozumění o pokračování stavebního řízení „Silnice II/441 - křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského“
 516. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 517. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1355/2
 518. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 25.5.2017
 519. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 520. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 521. Nařízení SVS - ukončení opatření
 522. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 523. Veřejná výzva na pracovní místo - Technik, správce kulturních a sportovních zařízení
 524. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 525. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 526. Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR
 527. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 528. Ukončení mimořádných veterinárních opatření
 529. VV - stavební povolení "Silnice II/441-kříž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 530. VV-Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 531. VV-opravné rozhodnutí "SilnicenII/441-křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 532. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 533. Informace o konání ZO Partutovice
 534. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/30
 535. VV-oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Partutovice
 536. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 537. Stanovení počtu OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 538. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 539. Elektronická dražba - Anna Veselá
 540. Usnesení ZO z 24. 8. 2017
 541. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 542. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II
 543. MZ-návrh opatření obecné povahy - lesy
 544. ČEZ UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví
 545. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 546. VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 20. – 21. ŘÍJNA 2017
 547. Informace o konání ZO Partutovice dne 26.10.2017
 548. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 549. Usnesení ZO z 26. 10. 2017
 550. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 551. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 552. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 553. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 554. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 555. MZ-VV- Opatření obecné povahy - těžba v lese
 556. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2018
 557. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO MR Hranicko 2019-2021
 558. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 559. Volby-stanovení počtu členů OVK pro volbu prezidenta republiky
 560. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 561. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 562. Volby-poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 563. Volby-jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta
 564. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 565. Nabídka práce
 566. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 567. Informace o konání ZO Partutovice dne 14.12.2017
 568. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR Hranicko rok 2018
 569. Usnesení z 14. 12. 2017
 570. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 571. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2018
 572. Rozpočtové provizorium DSO MR Rozvodí na 1. čtvrtletí roku 2018
 573. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 574. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 575. Zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 576. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí
 577. Grantový program regionu Hranicko na rok 2018
 578. Grantový program - pravidla
 579. Harmonogram Grantového programu MR Hranicko 2018
 580. Metodika Grantového programu MR Hranicko 2018
 581. Grantový program-formulář žádosti
 582. Grantový program- vzor smlouvy
 583. Výsledky volby prezidenta ČR v okrsku Partutovice
 584. MAS Hranicko - výzva dotačního programu pro zemědělce a drobné podnikatele
 585. Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR
 586. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 587. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2017
 588. Změny v jízdních řádech
 589. Výsledky volby prezidenta v okrsku Partutovice 2. kolo
 590. Návrh rozpočtu DSO mikroregionu ROZVODÍ na rok 2018
 591. Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Charitě Hranice
 592. Dražební vyhláška - JR
 593. Elektronická dražba - Anna Veselá
 594. Výzva - nedostatečně identifikovaní vlastníci
 595. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 596. Informace o konání ZO Partutovice dne 8. 3. 2018
 597. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 598. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí r. 2018
 599. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 600. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017
 601. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 do ZUŠ Potštát
 602. Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
 603. VV-Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
 604. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 605. FÚ-VV-Daň z nemovitých věcí na rok 2018
 606. Vyúčtování všech položek výpočtu pro vodné podle cenových předpisů pro vodné za rok 2017
 607. Účetní výkaz - Příloha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 608. Účetní výkaz- Výsledovka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 609. Účetní výkaz- Rozvaha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 610. Účetní výkaz- Finka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 611. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2017
 612. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2017
 613. Účetní výkaz obce Partutovice - příloha k 31.12.2017
 614. Účetní výkaz obce Partutovice - výsledovka k 31.12.2017
 615. Účetní výkaz obce Partutovice - rozvaha k 31.12.2017
 616. Účetní výkaz obce Partutovice - finka k 31.12.2017
 617. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2017
 618. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 619. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 620. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - příloha k 31.12.2017
 621. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - výsledovka k 31.12.2017
 622. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - rozvaha k 31.12.2017
 623. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - finka k 31.12.2017
 624. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2017
 625. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2017
 626. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1260/17
 627. GDPR - Informovaný souhlas uživatele služby SMS Infokanál
 628. Informace o konání ZO Partutovice dne 7. 6. 2018
 629. Upozornění cestujícím
 630. VV- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 631. VV- uzavírka mapy
 632. Oznámení -informování voličů
 633. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 634. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
 635. Usnesení z 20. zasedání ZO dne 7.2.2018
 636. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 637. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 638. Účetní výkyz- Finka k 31.12.2017
 639. Účetní výkaz - Rozvaha k 31.12.2017
 640. Účetní výkaz - Výsledovka k 31.12.2017
 641. Účetní výkaz - Příloha k 31.12.2017
 642. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 643. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Rozvodí za rok 2017
 644. Dotační program MAS-PRV, Výzva č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
 645. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 646. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 647. Volby 2018 - zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích
 648. Volby do ZO 2018 - stanovení minimálního počtu členů OVK
 649. Informace SDH Partutovice
 650. VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 651. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 652. Rozpočtové opatření č.7/2018
 653. Volby- informování voličů o době a místě konání voleb
 654. Volby- jmenování zapisovatele OVK
 655. Informace o konání zastupitelstva dne 6.9.2018
 656. UPOZORNĚNÍ - k odstranení a okleštění stromoví a jiných porostů
 657. Usnesení ZO ze dne 6.9.2018
 658. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 659. Informace ke slevám jízdného od 1. 9. 2018
 660. Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě
 661. Tisková zpráva - Agentura pro sociální začleňování
 662. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018
 663. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 664. Upozornění cestujícím!!!!
 665. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Partutovice
 666. Rozpočtové opatření č.9/2018
 667. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 668. Návth střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 669. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Partutovice 30. 10. 2018
 670. Oslavy 100 let vzniku samostatného československého státu
 671. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 672. Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 673. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 30.10.2018
 674. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 675. Návrh-Střednědobý rozpočtový výhled DSO MR Hranicko 2020-2022
 676. Návrh-Rozpočet 2019 DSO MR Hranicko
 677. Zveřejnění rozpočtových informací Mikroregionu Rozvodí
 678. Záměr na nájem části obecního pozemku p.č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 679. Záměr - směna, bezúplatně převést nemovitý majetek
 680. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 681. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 682. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 683. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 684. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 685. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 13. 12. 2018
 686. Rozpočtové opatření č 12/2018
 687. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 688. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2019
 689. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 690. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 691. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 692. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice" na rok 2019
 693. Usnesení z 2. zasedání ZO Partutovice dne 13.12.2018
 694. VV-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
 695. OZV obce Partutovice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 696. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 697. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - sekací souprava
 698. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 699. Oznámení města Příbor-prodej pozemků
 700. Grantový program MR Hranicko pravidla
 701. GP- harmonogram
 702. GP-metodika hodnocení
 703. Grantový program MR Hranicko 2019
 704. GP -vzor smlouvy
 705. GP -formulář žádosti
 706. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2018
 707. Informace o zasedání ZO Partutovice dne 7.3.2019
 708. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 709. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018
 710. Usnesení z 3. zasedání ZO dne 7. 3. 2019
 711. Stanovení min. počtu členů OVK pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 712. Jmenování zapisovatele OVK Partutovice pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 713. Informace voličům a politickým stranám o době a místě konání voleb do EP,počet a sídlo volebních okrsků
 714. Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - kůrovec
 715. VV- návrh opatření obecné povahy - bobr
 716. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 717. Příloha DSO MR Hranicko
 718. Výsledovka DSO MR Hranicko
 719. Rozvaha DSO MR Hranicko
 720. Finka DSO MR Hranicko
 721. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2018
 722. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2018
 723. Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí na rok 2019
 724. MAS Hranicko-Výzva č. 3 - Program rozvoje venkova
 725. Delegovaní členové OVK pro volby do EP
 726. Příloha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 727. Výsledovka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 728. Rozvaha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 729. Finka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 730. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 731. Návrh závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 732. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 733. Účetní výkaz - příloha k 31 .12.2018
 734. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2018
 735. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2018
 736. Účetní výkaz - finka k 31.12.2018
 737. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 738. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 739. VV-opatření obecné povahy- bobr evropský
 740. Výsledky voleb do EP v obci Partutovice
 741. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
 742. Informace o zasedání ZO dne 6.6.2019
 743. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 744. Účetní výkaz - příloha za rok 2018
 745. Účetní výkaz - výsledovka za rok 2018
 746. Účetní výkaz - rozvaha za rok 2018
 747. Účetní výkaz - finka za rok 2018
 748. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2018
 749. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 750. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 751. Usnesení z 4. zasedání ZO
 752. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 753. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 754. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 5. 9. 2019
 755. OOP zalesňování příloha
 756. Opatření obecné povahy - zalesňování
 757. Usnesení z 5. zasedání ZO
 758. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - vybavení JSDH Ol.kraje
 759. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 760. Zasedání zastupitelstva obce-pozvánka
 761. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vydání Akt. č. 2a ZÚR OK(2)
 762. Usnesení z 6. zasedáná ZO
 763. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 764. VV - oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování ÚP Partutovice
 765. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 766. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 767. Dotace na podporu budování a obnovy infrastruktury obcí Olomouckého kraje 2019
 768. Návrh rozpočtu DSO ROZVODÍ na rok 2020
 769. Zasedání ZO - pozvánka
 770. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích
 771. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 772. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 773. Záměr- prodej části obecního pozemku p. č. 1304/13
 774. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 775. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 776. Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí Ol. kraje 2019
 777. Dotace na podporu obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti obcí Ol. kraje 2019
 778. Usnesení z 7. zasedání ZO
 779. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - pozemkové úprav v k. ú. Jindřichov
 780. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 781. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 782. MAS Hranicko - Výzva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 783. MAS Hranicko - Výázva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 784. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 785. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice
 786. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_SROVNAVACI TEXT_ZM1
 787. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_1_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI_ZM1
 788. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_UP_PARTUTOVICE_VYROK_ZM1
 789. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_4_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_ZM1
 790. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_ZM1
 791. Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu změny č. 1, kterým se mění ÚP Partutovice
 792. Grantový program regionu Hranicko 2020 pravidla
 793. Grantový program regionu Hranicko 2020 metodika hodnocení
 794. Grantový program regionu Hranicko 2020 - formulář žádosti
 795. Grantový program regionu Hranicko 2020 - vzor smlouvy
 796. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 797. Informace občanům k tématu koronavirus
 798. Pozvánka na zasedání ZO dne 5.3.2020
 799. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2020
 800. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 DSO MR Hranicko
 801. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19
 802. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19 - pobyt v Itálii
 803. Mimořádné opatření - uzavření škol
 804. Mimořádné opatření-zákaz akcí nad 100 osob
 805. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 806. Usnesení z 8. zasedání ZO dne 5.3.2020
 807. Mimořádná opatření - dočasné omezení provozu autobusové dopravy
 808. Usnesení vlády ČR č. 69/2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
 809. Příloha- místa určená k překračování vnitřních hranic ČR
 810. Mimořádná opatření - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR
 811. VV-opatření obecné povahy - zákaz opustit území
 812. MUDr. Hladíková - informace
 813. Nemocnice Hranice a. s. - mimořádné opatření
 814. ROZHODNUTÍ hejtmana Ol.kraje
 815. Uzavření MŠ
 816. Usnesení vlády č. 247 ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového opatření
 817. Informace České pošty s.p.
 818. Informace Finančního úřadu
 819. KHS - doporučení občanům
 820. OZV č. 1/2020 - komunální odpad
 821. Řád veřejného pohřebiště obce Partutovice
 822. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Partutovice 2020/2021
 823. Informace FÚ o možnosti podání daňového přiznání
 824. Změna termínu konání veřejného projednání Návrhu změny č. 1 ÚPO
 825. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 826. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 827. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 828. FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 829. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2019
 830. Návrh Závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2019
 831. VV-Opatření obecné povahy - kůrovec
 832. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 833. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2019
 834. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2019
 835. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2019
 836. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2019
 837. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2019
 838. Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 839. Zápis dětí do MŠ
 840. FÚ - úprava úředních hodin podatelen
 841. Veřejná vyhláška - FÚ hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2020
 842. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 843. MUDr. Hladíková - informace
 844. Záměr darování-bezúplatný převod částí obecních pozemků
 845. Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 04.06.2020
 846. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 847. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2019
 848. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2019
 849. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 850. Usnesení z 9. zasedání ZO dne 4. 6. 2020
 851. Kalkulace cen pro vodné za rok 2019
 852. Rozpočtové opatření č. 6/2020