Územní plán Partutovice 2014-2020

Územní plán Partutovice vydalo Zastupitelstvo obce Partutovice na svém 22. zasedání dne 02.09.2014. Současně s vydáním nového územního plánu zrušilo Zastupitelstvo obce Partutovice platnost starého územního plánu. 

 

Aktuální podobu Územního plánu Partutovice můžete shlédnout v úředních hodinách OÚ Partutovice nebo si jej můžete prohlédnout přímo zde:

 

Dokumenty ke stažení

 

Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Partutovice

Zastupitelstvo obce Partutovice usnesením ze dne 5.11.2020 vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Partutovice. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Partutovice vydána, nabylo účinnosti dne 28.11.2020.

 

 

Úplné znění Územního plánu Partutovice po vydání Změny č. 1, 2021

Územní plán Partutovice vydalo Zastupitelstvo obce Partutovice na svém 22. zasedání dne 02.09.2014. Současně s vydáním nového územního plánu zrušilo Zastupitelstvo obce Partutovice platnost starého územního plánu. Změnu č. 1 Územního plánu Partutovice vydalo Zastupitelstvo obce Partutovice na svém 11. zasedání dne 05.11.2020. Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Partutovice vydána, nabylo účinnosti dne 28.11.2020.

Aktuální podobu Územního plánu Partutovice po vydání Změny č. 1 můžete shlédnout v úředních hodinách OÚ Partutovice nebo si jej můžete prohlédnout přímo zde:

Dokumenty ke stažení