Hlášení rozhlasu (33. týden roku 2021)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za období 1. pololetí roku 2021. Tímto vás vyzýváme k jeho úhradě v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Zemědělské družstvo Partutovice oznamuje, že v sobotu 14. 8. 2021 od 7:00 do 11:00 hod. bude v areálu zemědělského družstva prodávat krmný ječmen, cena 400 Kč/q.

 

V sobotu 14. 8. 2021 od 11:00 hodin bude na hřišti v Hliníkách Westernový den. Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé.

 

Obecní pohostinství upozorňuje na změnu provozní doby, která je vyvěšená na vstupních dveřích.

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce