Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 19. května 2023 v 16:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a také k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

Studénka Drůbež přijede do naší obce ve čtvrtek 18. května 2023 a bude u prostředních Drah v době 9:15-9:30 nabízet obvyklý sortiment.

 

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v úterý 23. května požadované kontroly a čištění komínů dle zákona č. 34/2016 Sb. za 450,- Kč, čištění plynových kotlů za 450,- Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100,- Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínu. Zájemci se mohou objednat telefonicky na  čísle 608 748 989.

Dámský spolek Partutovice pořádá v sobotu 27. května 2023 zájezd do Velkých Karlovic- pohodová turistika. Odjezd autobusu od zastávek v 7:00 hod, členky DS zdarma, ostatní účastníci 300,- Kč. Informace o zájezdu a přihlášky přijímá paní Marie Humplíková na tel.: 774 624 963.

 

TJ Partutovice pořádá Letní tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře v termínu od 1. června do 19. srpna. Přihlásit se můžete do 27. května  u pana Petra Pavelky nebo Zdeňka Lehnerta. Startovné je pro děti a dorost 50,- Kč a pro ostatní 100,- Kč. Systém turnaje se určí podle počtu přihlášených.

 

Nová otevírací doba obecního pohostinství je - čtvrtek od 18:00 do 22:00 hod.

                                                                                                                                          Petra Azabache

                                                                                                                                         místostarostka obce