Zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven v § 34a postup při zveřejňování návrhu a zpracování jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy. Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila dne 9. 6. 2023 návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2023/2024 platného od 10. 12. 2023, který byl zveřejněn také na našich stránkách na odkaze https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20230609-navrh… zeleznicni-osobni-dopravy-na-obdobi-2023-2024/, tzn. v sekci „Jízdní řády“ umístěné v horní liště a podsekci „Návrhy a připomínkování JŘ“. Jedná se o pracovní materiál, který může být na základě obdržených připomínek, podnětů a výše finančních prostředků na pokrytí prokazatelné ztráty dopravce upravován.
Připomínky je možné zaslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 9. 7. 2023 (vizte www.kidsok.cz/kontakty). V této fázi přípravy nového jízdního řádu bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci. Jen připomínky došlé ve stanoveném termínu je reálné prověřit, vyhodnotit a poté projednat se Správou železnic dne 25. 7. 2023.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se mohou vztahovat k požadovaným úpravám.


V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje nebo požadovaný čas. Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os (osobní) a Sp (spěšné), jejichž objednatelem je Olomoucký kraj.