Hlášení rozhlasu (7. týden roku 2021)

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za psa na rok 2021 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2020. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

                                                                      

Obecní úřad Partutovice upozorňuje občany - držitele psů - na jejich povinnost dle platné obecně závazné vyhlášky obce Partutovice č. 1/2003 zabezpečit své psy, aby na veřejných prostranstvích nezpůsobili komukoliv újmu na zdraví nebo majetku a aby psa zajistili vedením na vodítku o opatřili jej náhubkem. Stále se vyskytují četné případy volně pobíhajících psů, kteří nejsou zabezpečeni daným způsobem. Žádáme proto důrazně majitele psů, aby toto upozornění brali vážně a učinili potřebné kroky tak, aby naši občané nebyli psy ohrožováni. V případě nedodržení výše uvedených opatření se držitelé psů vystavují riziku sankčních postihů dle příslušných zákonných předpisů.

 

Do 15.2.2021 probíhá v naší obci dotazníkové šetření mezi občany pro stanovení priorit rozvoje obce a celého regionu Hranicko v letech 2021-2027. Dotazník je možno vyplnit na internetovém odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik nebo v papírové podobě, kdy jsou prázdné archy a sběrný box k dispozici na našem obecním úřadu. Předem Vám děkujeme za Váš aktivní zájem.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 12. února v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah krmiva s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 235 Kč. Dále vykupuje králičí kůže 10 Kč za kus.

                                                                                               Zdeněk Lehnert                                      

                                                                                           místostarosta obce