Hlášení rozhlasu (14. týden roku 2020)

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek 2. dubna 2020 v 15:15 hod na obvyklé místo „Partutovice drahy“ a v 15:30 hod „Partutovice zastávka“. Prodávat bude obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce


 

Vyvěšeno: včera

Na základě Usnesení vlády a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu volného pohybu osob je obecní úřad Partutovice pro veřejnost uzavřen. Úřední hodiny obecního úřadu Partutovice jsou stanoveny na:

pondělí       od 12:30 do 15:30

středu        od 13:00 do 16:00

Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailové adresy ou@partutovice.cz , v listinné podobě poštou nebo prostřednictvím podatelny obecního úřadu, která je otevřena ve výše uvedených úředních hodinách OÚ.

V nezbytně nutných případech je možné naléhavou úřední záležitost vyřídit ve výše uvedených úředních hodinách v pondělí a středu i osobně, avšak jedině po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.  Jinak nebude vstup na úřad umožněn. Všechny telefonické a e-mailové kontakty zůstávají v platnosti.

Vyvěšeno: před týdnem

Kraj pomáhá – data o počtu pozitivních na COVID za ORP

https://www.krajpomaha.cz/

Na této stránce jsou pravidelně aktualizována data o počtu pozitivních na COVID za ORP.

Data tam přichází rovnou z KHS.


Publikováno 22. 3. 2020 15:21
Vyvěšeno: před týdnem

 

  • Usnesením č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodla vláda o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením byl s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 zakázán volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila vláda určité taxativní výjimky výslovně zmíněné v dotčeném usnesení. Usnesení bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 85/2020 Sb.[1]

 

  • Za účelem aplikace uvedeného usnesení vlády v podmínkách obcí vydalo Ministerstvo vnitra dne 16. 3. 2020 pokyn pro obce týkající se možností konání zasedání zastupitelstva v době platnosti uvedeného zákazu volného pohybu osob. Tento pokyn je zveřejněn na internetové stránce ministerstva https://www.mvcr.cz/…mace-mv.aspx, v rubrice „Informace pro obce“, případně přímým odkazem na https://www.mvcr.cz/…m-stavu.aspx
Vyvěšeno: před dvěma týdny

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2020, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na https://www.regionhranicko.cz/…icko-2020-83

Vyvěšeno: před měsícem

Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu na období 2019–2020

 

Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu na období 2019/2020

 

Vyvěšeno: před šesti měsíci

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant  Thornton Advisory realizují průzkum o internetu v domácnostech. Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojeni a jaké jsou případné jejich představy o rozvoji sítí nové generace. Občané tak mohou přispět svým názorem vyplněním dotazníku do 22. 8. 2019 na webových stránkách https://grantthornton.eu/pruzkumint/

Vyvěšeno: před osmi měsíci

Harmonogram akcí 2019–2020

Harmonogram společenských, kulturních, sportovních a obecních akcí v obci Partutovice na rok 2019–2020

 

 

Vyvěšeno: před jedním rokem

Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice 

https://www.youtube.com/watch…


Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice – čtení z kroniky

https://www.youtube.com/watch…

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: před jedním rokem

Informace pro uživatel služby SMS Infokanál

Služba je určena pro občany obce Partutovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS nebo písemně na podatelně OÚ. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Partutovice, tel. 581 625 294, ou@partutovice.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Bibrlík, tel. 777 698 876, t.bibrlik@regionhranicko.cz .

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Vyvěšeno: před dvěma roky

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před třemi roky

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před čtyřmi roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před čtyřmi roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před pěti roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před pěti roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před devíti roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena