Hlášení rozhlasu (33. týden roku 2018)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za období 1. pololetí roku 2018. Tímto vás vyzýváme k jeho úhradě v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100. Splatnost poplatku je do 31. 8. 2018.

 

Informujeme, že na odstavné ploše u pálenice jsou celoročně pro veřejnost přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery a to na BIOODPAD a na stavební odpad. Do těchto kontejnerů nebezpečný ani velkoobjemový odpad nepatří!!! 

 

Firma Knopcentrum oznamuje, že od 20. srpna 2018 zahajuje výkup padaných jablek a to v areálu výkupu druhotných surovin v Hranicích, ulice Potštátská.

 

Soukromý zemědělec pan Křapa oznamuje, že zítra 16. srpna 2018 bude od 8:45 do 9:30 u Prostředních drah prodávat: brambory od 7,90 Kč/kg, broskve 15–29 Kč/kg, borůvky, nová jablka 16 Kč/kg švestky, hrozny, novou cibuli, česnek, domácí rajčata 15–29 Kč/kg okurky, papriky, zelí, žampiony, včelí med, želatinové bonbony a čerstvá vejce.

 

Základní část Letního  tenisového turnaje na víceúčelovém hřišti je odehrána, nyní se již hrají semifinálová utkání a utkání o 3. místa v kategoriích muži a ženy. Výsledky zápasů, datum a čas utkání najdete  v galerii na webových stránkách obce Partutovice. Finálové zápasy se uskuteční v sobotu 25. srpna. Pořadatele zvou všechny příznivce tenisu, aby přišli podpořit svého favorita.

 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací tímto žádá občany o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“. Výsledek dotazníku pomůže ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.

odkaz: https://docs.google.com/…AJw/viewform 


Jiří Lehnert

místostarosta obce

 

 


Vyvěšeno: před šesti dny

Informace pro uživatel služby SMS Infokanál

Služba je určena pro občany obce Partutovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS nebo písemně na podatelně OÚ. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Partutovice, tel. 581 625 294, ou@partutovice.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Bibrlík, tel. 777 698 876, t.bibrlik@regionhranicko.cz .

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Vyvěšeno: před třemi měsíci

Harmonogram akcí 2018–2019

Harmonogram akcí 2018–2019

Vyvěšeno: před pěti měsíci

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před jedním rokem

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před dvěma roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před třemi roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před sedmi roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena