Hlášení rozhlasu (19. týden roku 2019)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2019. Poplatek činí 450,– Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

MUDr. Hladíková oznamuje pacientům, že dne 23. května 2019 neordinuje ve svých ordinacích Potštát, Olšovec a Partutovice z důvodu absolvování každoročního kurzu pro lékaře.  Akutní stavy ošetří Nemocnice Hranice a.s., tel.: 581 679 111. Děkujeme za pochopení.

 

Studénka drůbež bude nabízet k prodeji v obci Partutovice ve čtvrtek 16. května 2019 v době od 9:30 – 9:45 hod u Prostředních drah kuřice různých barev, chovné kohouty, krůty, kačeny, housata, káčata, husokačeny, perličky, brojlery, kuřátka (jeden a půl měsíce staré – 45,– Kč), roční slepice 100,– Kč, konzumní brambory, cibuli, krmné směsi a vitamíny.

 

Informujeme občany, že se naše obec v tomto roce přihlásila do soutěže „Vesnice roku“ Olomouckého kraje. Hodnocení naší vesnice krajskou komisí proběhne nejpozději do konce června 2019, konkrétní datum bude upřesněn. Prosíme o udržování pořádku v okolí vašich domovů a na veřejných prostranstvích.

 

TJ Partutovice z. s. Vás srdečně zve na XII. ročník turnaje v malé kopané „O putovní pohár starosty obce Partutovice“, který se uskuteční v sobotu 18. května 2019 od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v Hliníkách. Občerstvení zajištěno. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

 

TJ Partutovice pořádá Letní tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře v termínu od 3. června do 24. srpna 2019. Přihlásit se do turnaje můžete u pana Pavelky Petra, tel. 603 293 237 nebo u pana Vašiny Radka, tel. 604 131 224 do 30. května 2019. Startovné je 50 Kč pro děti do 15 let a 100 Kč pro ostatní. Systém turnaje se určí podle počtu přihlášených.

 

                                                                                         Zdeněk Lehnert

                                                                                          místostarosta obce
 

Vyvěšeno: před pěti dny

Harmonogram akcí 2019–2020

Harmonogram společenských, kulturních, sportovních a obecních akcí v obci Partutovice na rok 2019–2020

 

 

Vyvěšeno: před měsícem

Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice 

https://www.youtube.com/watch…


Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice – čtení z kroniky

https://www.youtube.com/watch…

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: před šesti měsíci

Informace pro uživatel služby SMS Infokanál

Služba je určena pro občany obce Partutovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS nebo písemně na podatelně OÚ. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Partutovice, tel. 581 625 294, ou@partutovice.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Bibrlík, tel. 777 698 876, t.bibrlik@regionhranicko.cz .

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Vyvěšeno: před dvanácti měsíci

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před dvěma roky

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před třemi roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před čtyřmi roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před čtyřmi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před osmi roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena