Hlášení rozhlasu (21. týden roku 2017)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2017. Poplatek činí 270,– Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Obecní úřad  Partutovice  informuje  o konání  15. zasedání  Zastupitelstva  obce  Partutovice ve čtvrtek 25. května 2017 od 18.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu.

Program:

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1, 2 a 3/2017

2. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016

3. Účetní závěrka obce Partutovice za rok 2016

4. Hospodářský výsledek a účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy       Partutovice za rok 2016

5. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování – Memorandum o spolupráci

6. Studie „Likvidace odpadních vod“ v obci Partutovice

7. Rozšíření počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu

8. Služba informování občanů prostřednictvím SMS

9. Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu obce

10. Projekt rekonstrukce vodní nádrže Partutovice

11. Projekt rekonstrukce části komunikace III/44014 – chodníky, informace, dodatek smlouvy č. 1

12. Nájem obecních pozemků, schválení žadatele, nájemní smlouva

13. Záměr prodeje/nájmu obecních pozemků

14. Různé

 

TJ Partutovice Vás srdečně zve na X. ročník turnaje v malé kopané „O putovní pohár starosty obce Partutovice“ konaný v sobotu 27. května 2017 od 9:00 hodin na  fotbalovém hřišti v Hliníkách. Občerstvení zajištěno. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.


TJ Partutovice z.s. pořádá  Letní  tenisový  turnaj  ve  dvouhře  a  čtyřhře v termínu od 5. června do 27. srpna 2017. Přihlásit se do turnaje můžete u pana Pavelky Petra, tel. 603 293 237 nebo u pana Vašiny Radka, tel. 604 131 224 do 1. června 2017. Startovné je 50 Kč pro děti do 15 let a 100 Kč pro ostatní. Systém turnaje se určí podle počtu přihlášených.


Jiří Lehnert

místostarosta obce 

Vyvěšeno: před čtyřmi dny

Harmonogram akcí 2017–2018

akce-2017-1 akce-2017-2

Vyvěšeno: před měsícem

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před měsícem

Grantový program mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2017, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na http://regionhranicko.cz/…onu-hranicko  

grantovy-program-2017  

Vyvěšeno: před pěti měsíci

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před devíti měsíci

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před jedním rokem

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Vyhláška na kácení dřevin mimo les se mění

Životní prostředí – Vyhláška na kácení dřevin, které nerostou v lesním porostu, se bude měnit. Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti již k 1. listopadu 2014. Cílem novely vyhlášky je odstranit problémy se současnou nepříliš jasnou definicí zahrady, která zvyšuje riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody. Ty, díky novele, nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. 

Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří, na základě současné právní úpravy, kácet dřeviny bez povolení nemohou. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách. V uplynulém období vegetačního klidu byl totiž zaznamenán jejich úbytek, a to zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Dosavadní definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích, kde převažují ovocné dřeviny, plnící především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území„, ,,zahrada“, ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před šesti roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena