Hlášení rozhlasu (12. týden roku 2017)

 

Na  základě  rozhodnutí  Zastupitelstva  obce  Partutovice  ze  dne  27. října 2016 o pořízení změny č. 1 ÚPO Partutovice, Obec Partutovice tímto  vyzývá  své  občany  a  majitele  pozemků  ve  správním obvodu  obce  Partutovice  k podání  návrhů na změnu územního plánu obce a to v termínu do 30. března 2017.

 

Knihovnice z Místní knihovny Partutovice oznamuje čtenářům, že výpůjční doba bude po dohodě s čtenáři v pondělí pouze od 17.30–18.30 hod..

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek  23. března  2017 v 15:30 hod na obvyklé místo Prostřední drahy a v 15:45  hod. dolní zastávka a bude prodávat obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

Vláda ČR schválila novelu nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, kterou s účinností ode dne 1. 7. 2016 rozšiřuje spektrum poskytovaných příspěvků na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu o příspěvky dosud vyplácené z krajských rozpočtů, tedy o příspěvky na „Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku" (dotační titul B) a v celém rozsahu příspěvky na „Ekologické a k přírodě šetrné technologie" (dotační titul D). VŠICHNI žadatelé, kteří chtějí žádat o finanční příspěvek na hospodaření v lesích v období od 1.9.2016 do 31.8.2017 musí podat tzv. OHLÁŠENÍ žadatele do 31.3.2017 před zahájením prací podáním u Krajského úřadu Olomockého kraje.


Hokejisté HC NOEL Partutovice si Vás dovolují pozvat v pátek 24. 3. 2017 od 18.15 hod. na finálové hokejové utkání HC NOEL Partutovice vs. Střítež nad Ludinou na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí. Na tohle finálové utkání bude pro hokejové fanoušky zdarma vypraven autobus.  Zájemci, kteří si chtějí rezervovat místo v autobuse učiňte tak u paní Šenkové na tel. 581 625 770 nebo 733 746 315 nejlépe do čtvrtku do 15.00 hod.. Autobus na 43 míst vyzvedne přihlášené hokejové fanoušky na autobusových zastávkách v Partutovicích, odjezd ze zastávky Partutovice horní konec bude v 16:30 hod.. Srdečně zve HC NOEL Partutovice.


Jiří Lehnert

místostarosta obce

 

 


Vyvěšeno: před třemi dny

Grantový program mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2017, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na http://regionhranicko.cz/…onu-hranicko  

grantovy-program-2017  

Vyvěšeno: před dvěma měsíci

Volby do zatupitelstev krajů 7.-8.10.2016 – výsledky

volby-2016

Vyvěšeno: před šesti měsíci

    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

cez

Vyvěšeno: před sedmi měsíci

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před sedmi měsíci

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku v souvislosti se vznikem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. Cílem je zmapovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území kraje. Všem, kdo se do průzkumu zapojí, velice děkujeme za jejich čas a ochotu.

Odkaz: https://docs.google.com/…Bas/viewform?…

 

Vyvěšeno: před sedmi měsíci

Harmonogram společenských akcí v obci Partutovice

harmonogram-akci-1 harmonogram-akci-2

Vyvěšeno: před jedenácti měsíci

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před jedním rokem

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Vyhláška na kácení dřevin mimo les se mění

Životní prostředí – Vyhláška na kácení dřevin, které nerostou v lesním porostu, se bude měnit. Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti již k 1. listopadu 2014. Cílem novely vyhlášky je odstranit problémy se současnou nepříliš jasnou definicí zahrady, která zvyšuje riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody. Ty, díky novele, nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. 

Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří, na základě současné právní úpravy, kácet dřeviny bez povolení nemohou. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách. V uplynulém období vegetačního klidu byl totiž zaznamenán jejich úbytek, a to zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Dosavadní definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích, kde převažují ovocné dřeviny, plnící především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území„, ,,zahrada“, ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před šesti roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena