Hlášení rozhlasu (50. týden roku 2018)

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 13. prosince 2018 od 18.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu.

Program:

1. Seznámení s rozpočtovým opatřením 11/2018 a 12/2018

2. Schválení rozpočtu obce Partutovice na rok 2019

3. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019

4. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020–2022

5. Zřízení inventarizačních komisí pro inventarizaci obecního majetku za rok 2018

6. Zvolení člena školské rady za ZO Partutovice ve volebním období 2018–2022

7. Stanovení ceny vodného

8. Fond vodního hospodářství

9. Obecně závazná vyhláška obce Partutovice č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Partutovice

11. Rybářský řád a vnitřní rybářský předpis

12. Smlouva o dílo, svoz odpadů

13. Nájem a směny obecních pozemků – komunikace III/44014 a část pozemku 1304/1 v k. ú. Partutovice

14. Povodňový systém, srážkoměr, hladinoměr

15. Sekací souprava se zametacím kartáčem

16. Různé

 

Farnost Partutovice a Obec Partutovice srdečně zve občany na předvánoční koncert, který se uskuteční v sobotu 15. prosince 2018 v 15:00 v kostele sv. Mikuláše. Vystoupí pěvecký sbor CANTUS Morkovice. Vstupné dobrovolné.

 

V sobotu 15.12.2018 se koná vánoční setkání v Olšovci na Rybníčku. Místní spolky Vás zvou na předvánoční setkání, kde zazní vánoční melodie. K Vánocům patří dobré jídlo a různé druhy vánočních nápojů – speciality místních spolků. Začátek ve 14.00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

 

Základní umělecká škola Potštát si Vás dovoluje pozvat na koncerty v adventním čase, účinkují žáci, učitelé a soubory školy. Koncerty se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 v 18:00 v sále zámku na Potštátě a ve čtvrtek 20. 12. 2018 v 18:30 ve školní jídelně ZŠ Střítež nad Ludinou.

 

 

                                                                                   Zdeněk Lehnert

                                                                                   místostarosta obce

Vyvěšeno: před pěti hodinami

Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice 

https://www.youtube.com/watch…


Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice – čtení z kroniky

https://www.youtube.com/watch…

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: před třemi týdny

Informace pro uživatel služby SMS Infokanál

Služba je určena pro občany obce Partutovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS nebo písemně na podatelně OÚ. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Partutovice, tel. 581 625 294, ou@partutovice.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Bibrlík, tel. 777 698 876, t.bibrlik@regionhranicko.cz .

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Vyvěšeno: před sedmi měsíci

Harmonogram akcí 2018–2019

Harmonogram akcí 2018–2019

Vyvěšeno: před osmi měsíci

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před dvěma roky

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před dvěma roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před třemi roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před osmi roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena