Hlášení rozhlasu (17. týden roku 2017)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2017. Poplatek činí 270,– Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Výbor školství, kultury a sportu při obci Partutovice zve všechny  příznivce  divadla v pátek 28. dubna 2017 v 18.00 do sálu Obecního domu v Partutovicích na divadelní hru Romana Krejčíře „Kdopak to zvoní?“ v podání Divadelního spolku Tyl Drahotuše. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno i po skončení divadelního představení. Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé a divadelníci.

 

Odborný poradce Vás Srdečně zve na besedu s vůní a chutí bylinek „pohybový aparát a chuť do života“. Beseda se koná dnes  26. dubna 2017 od 18.00 hod. v sále Obecního domu v Partutovicích. Pořadatelé se teší na Vaši návštěvu.

 

MUDr. Karla Hladíková oznamuje, že ve čtvrtek 27. dubna 2017 neordinuje z důvodu účasti na XV. konferenci praktických lékařů v Olomouci. Akutní případy ošetří Nemocnice Hranice a.s., tel.: 581 679 215. Děkujeme za pochopení.

 

Prodejna Zemědělského družstva Partutovice sděluje zákazníkům, že v pondělí 1. května2017 a v pondělí 8. května 2017 bude prodejna z důvodu státních svátků uzavřena. V sobotu 29. dubna2017 a v sobotu 6. května 2017 bude v době 6:30 do 8:30 hod. možnost v prodejně zakoupit syrové mléko.

 

Zemědělské družstvo Partutovice sděluje, že pokud bude strávník požadovat dovoz oběda domů musí to nahlásit v kanceláři družstva obvyklým způsobem a rozvoz bude zpoplatněn částkou 8,– Kč. Toto sdělení se netýká seniorů, za které dovoz obědů hradí Obec Partutovice.

 

Kamenické služby vám za výhodné ceny nabízí kamenictví Miroslav Gál. Pro využití této akční nabídky, je nutné si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777–888–332. Konzultace je vždy zdarma!

 

Jiří Lehnert

místostarosta obce

 

 

Vyvěšeno: před třemi dny

Harmonogram akcí 2017–2018

akce-2017-1 akce-2017-2

Vyvěšeno: před dvěma týdny

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před čtyřmi týdny

Grantový program mikroregionu Hranicko

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2017, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na http://regionhranicko.cz/…onu-hranicko  

grantovy-program-2017  

Vyvěšeno: před čtyřmi měsíci

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před osmi měsíci

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před jedním rokem

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Vyhláška na kácení dřevin mimo les se mění

Životní prostředí – Vyhláška na kácení dřevin, které nerostou v lesním porostu, se bude měnit. Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti již k 1. listopadu 2014. Cílem novely vyhlášky je odstranit problémy se současnou nepříliš jasnou definicí zahrady, která zvyšuje riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody. Ty, díky novele, nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. 

Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří, na základě současné právní úpravy, kácet dřeviny bez povolení nemohou. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách. V uplynulém období vegetačního klidu byl totiž zaznamenán jejich úbytek, a to zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Dosavadní definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích, kde převažují ovocné dřeviny, plnící především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území„, ,,zahrada“, ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před šesti roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena