Hlášení rozhlasu (11. týden roku 2018)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 19. března 2018 bude v naší obci proveden svoz PDO.


Informujeme občany, že od 4. března 2018 proběhly změny v jízdních řádech. Všechny změnové jízdní řády naleznete na stránkách www.kidsok.cz  v sekci jízdní řády od 1. 1. 2018, kde bude záložka „Změny JŘ od 4. 3. 2018“. V případě připomínek podejte písemnou žádost na OÚ Partutovice.


Kamenictví Gál sjednává po telefonní domluvě objednávky na veškeré kamenické práce a to na telefonním čísle: 777 888 332. Kamenictví nabízí nové pomníkové sestavy a jiné úpravy, opravy Vašeho hrobu, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování.

 

SDH Partutovice zve příznivce dobré zábavy na turnaj ve hře „Člověče nezlob se“. Turnaj se uskuteční v neděli 18. března 2018 od 13.00 hod. v sále OÚ Partutovice. Prezentace hráčů je do 13:30 hod.. Turnaj je určen pro hráče bez omezení věku, pouze je nutno znát pravidla a umět počítat. Na hojnou účast se těší pořadatelé.

 

Firma JUKKA bude prodávat příští čtvrtek 22. března 2018 v čase 9.00 – 9.30 hodin na Prostředních Drahách v Partutovicích stromky a jiné rostliny k jarní výsadbě.

 

Jiří Lehnert

místostarosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: před pěti dny

Harmonogram akcí 2017–2018

akce-2017-1 akce-2017-2

Vyvěšeno: před jedenácti měsíci

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před dvanácti měsíci

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před dvěma roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před dvěma roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před třemi roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Vyhláška na kácení dřevin mimo les se mění

Životní prostředí – Vyhláška na kácení dřevin, které nerostou v lesním porostu, se bude měnit. Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb. již byla projednána Legislativní radou vlády a měla by nabýt účinnosti již k 1. listopadu 2014. Cílem novely vyhlášky je odstranit problémy se současnou nepříliš jasnou definicí zahrady, která zvyšuje riziko nesprávného úředního postupu orgánů ochrany přírody. Ty, díky novele, nebudou nuceny k úvahám mimo svoji odbornost. 

Zároveň bude odstraněna diskriminace vlastníků zahrad u staveb pro rodinnou rekreaci a vlastníků zahrad v zahrádkářských koloniích, kteří, na základě současné právní úpravy, kácet dřeviny bez povolení nemohou. V neposlední řadě bude značně sníženo riziko kácení cenných neovocných dřevin v zahradách. V uplynulém období vegetačního klidu byl totiž zaznamenán jejich úbytek, a to zejména ve vilových čtvrtích měst a v zástavbě tvořené bytovými domy s uzavřenými vnitrobloky.

Dosavadní definice zahrady bude v novele vyhlášky zrušena. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ Bude tím umožněna nezbytná pravidelná obnova na těchto pozemcích, kde převažují ovocné dřeviny, plnící především funkci produkce člověkem poživatelných plodů. Pojmy ,,zastavěné území„, ,,zahrada“, ,,zastavěná plocha a nádvoří" a ,,ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň" jsou vymezeny stavebním zákonem resp. katastrální vyhláškou a pro každý konkrétní případ budou jednoznačně identifikovatelné v územním plánu obce resp. v katastru nemovitostí.

 

Vyvěšeno: před třemi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před sedmi roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena