Hlášení rozhlasu (50. týden roku 2019)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 16. prosince 2019 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 18:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu.

Program:     

  1. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9/2019
  2. Schválení rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
  3. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
  4. Změna č. 1 Územního plánu Partutovice, zpráva o uplatňování ÚP Partutovice
  5. Kanalizace a ČOV Partutovice-informace, projektová dokumentace
  6. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2019
  7. Rybářský řád a vnitřní rybářský předpis
  8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu částí nemovitostí a úhradě služeb spojených s jejím užíváním-HZS OK
  9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby-IP-12–8022994/02

10.Žádost o finanční dar – Záchranná stanice Bartošovice

11.Různé

 

 

Vánoční ordinační hodiny Mudr. Hladíkové

 23. 12. 2019    7–9 hod     Potštát           tel. 581 624 208

 27. 12. 2019    7–10 hod   Partutovice   tel. 604 714 224

 30. 12. 2019    7–9 hod     Potštát           tel. 581 624 208

 31. 12. 2019    7–10 hod   Olšovec          tel. 581 625 245

 pouze pro akutní stavy, děkujeme za pochopení.

 

 

Místní motorkáři Vás opět po roce zvou na promítání filmu z cest. Letos o toulání po Moldávii a Balkánu s bonusem 12 států za 8 dnů a 5 000 km v sedle. Promítání se uskuteční v pátek 27. prosince 2019 od 16:00 hod. v Obecním pohostinství.

 


 Zdeněk Lehnert

                                                                                               místostarosta obce

                                         


 

Vyvěšeno: včera

Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu na období 2019–2020

 

Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu na období 2019/2020

 

Vyvěšeno: před měsícem

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant  Thornton Advisory realizují průzkum o internetu v domácnostech. Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojeni a jaké jsou případné jejich představy o rozvoji sítí nové generace. Občané tak mohou přispět svým názorem vyplněním dotazníku do 22. 8. 2019 na webových stránkách https://grantthornton.eu/pruzkumint/

Vyvěšeno: před čtyřmi měsíci

Harmonogram akcí 2019–2020

Harmonogram společenských, kulturních, sportovních a obecních akcí v obci Partutovice na rok 2019–2020

 

 

Vyvěšeno: před osmi měsíci

Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice 

https://www.youtube.com/watch…


Oslavy 100 let výročí ČSR v obci Partutovice – čtení z kroniky

https://www.youtube.com/watch…

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: před jedním rokem

Informace pro uživatel služby SMS Infokanál

Služba je určena pro občany obce Partutovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím SMS nebo písemně na podatelně OÚ. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Partutovice, tel. 581 625 294, ou@partutovice.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Tomáš Bibrlík, tel. 777 698 876, t.bibrlik@regionhranicko.cz .

Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

Vyvěšeno: před dvěma roky

Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb.

Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko na rok 2017.

Zpravodaj je ke stažení zde.

Vyvěšeno: před třemi roky

Prezentační video obce Partutovice


profilovka-youtube-2

https://www.youtube.com/watch?…Vyvěšeno: před třemi roky

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

sclld-hranicko-strana-printscreen

Strategie rozvoje regionu Hranicko 2014–2020

 

Podrobnosti k dotačním programům MAS

MAS Hranicko informuje o podrobnostech chystaných vlastních dotačních programů MAS pro region Hranicko, v rámci nichž bude do roku 2020 rozděleno v území až 84 milionů korun na projekty koncových žadatelů. Podrobnosti najdete na tomto odkazu http://www.regionhranicko.cz/…zuje-MMR-801

 

Vyvěšeno: před čtyřmi roky

Nové ordinační hodiny ordinace Potštát – Olšovec s.r.o. 

ordinacni-hodiny-nove

 

Vyvěšeno: před čtyřmi roky

On-line pokladna

pokladny  

 

Vyvěšeno: před čtyřmi roky

Obnova zeleně hřbitova obce Partutovice-propagace 

obnova-zelene-hrbitova-obce-partutovice-propagace

Vyvěšeno: před devíti roky

Zajímavé odkazy:

Policie ČR Povodňový systém ORP HraniceEvropská databanka

Mapový portál

Slovo Starosty:

Mít snahu pokusit se udělat něco s vědomím i za cenu toho, že se to nemusí podařit, je menší zlo, než nedělat nic a předem odsoudit někoho za to, co ještě neudělal.

Kontakt:

OÚ Partutovice
Partutovice 61
Hranice
753 01

Tel.: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz

TOPlist Počasí online

Copyright ©2014 obec Partutovice. Všechna práva vyhrazena