Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022

Obec Partutovice získala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022“. Dotace byla použita na pořízení 5 ks zásahových obleků třívrstvých komplet.

 

Rozpočtové opatření č. 9/2022 Partutovice Po, 10/10/2022 - 07:43