Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu 1.10.2022

Sběr proběhne v sobotu 1.10.2022 od 7:00 do 9:00 hodin na odstavné ploše u sběrného místa u ZD.