Hlášení rozhlasu (31. týden roku 2021)

Upozorňujeme občany, že v pondělí 2. srpna 2021 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za období 1. pololetí roku 2021. Tímto vás vyzýváme k jeho úhradě v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Kominictví Jana Zachárková bude v naší obci ve dnech 28, 29. a 30. července 2021 provádět čištění komínů pro tuhá paliva, kontrolu komínových těles, kontrolu plynových komínů, zapojení plynových spotřebičů do plynových průduchů, kontrolu spalinových cest a vypracování písemné zprávy.

 

Organizační tým Sazka Tour 2021 (původní název Czech Tour) žádá dobrovolníky z řad našich občanů, kteří jsou ochotni pomoci se zajištěním hladkého průběhu v rámci průjezdu i naší obcí. Průjezd a zajištění bezpečnosti je plánováno na pátek 6. 8. 2021 v čase od 12:00 do 13:00 hodin. Zájemci z řad dobrovolníků se prosím hlaste v kanceláři OÚ Partutovice do pondělí 2. srpna 2021. Tímto informujeme občany, že v rámci tohoto závodu bude v pátek 6. 8. 2021 v čase cca od 12:00 do 13:00 hodin omezen průjezd naší obcí.

 

Myslivecký spolek Velička vás srdečně zve na Myslivecký letní večer v pátek 6. srpna 2021 od 17:00 hod. na Rybníčku v Olšovci. K poslechu a tanci hraje skupina GRADACE. Bohaté zvěřinové i nezvěřinové občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma.

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce