Hlášení rozhlasu (4. týden roku 2024)

 

Upozorňujeme občany, že v pátek 26. ledna bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za psa na rok 2024 a poplatek za vodné za 2. pololetí roku 2023. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Výbor Honebního společenstva Partutovice zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 26. ledna v 18.00 hod. v jídelně ZD Partutovice. Výbor tímto žádá všechny členy o dochvilnost. V prodejně ZD Partutovice nebo v kanceláři OÚ jsou k dispozici plné moci, které slouží k zastoupení členů, kteří se zasedání nemohou zúčastnit.

 

Spolek SRPŠ Partutovice pořádá v sobotu 3. února 2024 od 20 hodin Školní ples v sále Na Fojtství, Dětský karneval proběhne 3. února 2024 od 14 hod. Srdečně zvou pořadatelé.

 

 

Petra Azabache

místostarostka obce