Hlášení rozhlasu (20. týden roku 2022)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 23. května 2022 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 20. května 2022 v 16:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a také k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

TJ Partutovice z. s. Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje v malé kopané „O putovní pohár starosty obce Partutovice“, který se uskuteční v sobotu 21. května 2022 od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v Hliníkách. Občerstvení zajištěno. Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

 

Dámský spolek Partutovice pořádá v sobotu 28. května 2022 zájezd na Suchý vrch – Letohrad, pohodová turistika. Odjezd autobusu od zastávek v 7:00 hodin, členky DS zdarma, ostatní účastníci 350,- Kč. Informace o zájezdu a přihlášky přijímá paní Alena Kandlerová, tel.: 604 625 717.

 

TJ Partutovice pořádá Letní tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře v termínu od 1. června do 20. srpna 2022. Přihlásit do turnaje se můžete do 28. května 2022 u pana Petra Pavelky nebo Zdeňka Lehnerta. Startovné je pro děti a dorost 50 Kč a pro ostatní 100 Kč. Systém turnaje se určí podle počtu přihlášených.

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek 19. května 2022 v 15:15 hod na obvyklé místo "Partutovice drahy" a v 15:30 hod "Partutovice zastávka". Prodávat bude obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 20. května v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah nosné kuřice 205 Kč za kus, krmiva s léčivem pro slepice a králíky a vitamínové doplňky pro drůbež. Dále vykupuje králičí kůže 25 Kč za kus.                                                                                              

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce