Upozorňujeme občany, že v pátek 5. ledna bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

V sobotu 6. ledna se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. V dopoledních hodinách Vás navštíví koledníci s přáním do nového roku a s prosbou o malý příspěvek. Farnost Partutovice ve spolupráci s Charitou Hranice předem děkují všem, kteří se zúčastní a finančně podpoří tento charitativní projekt.

 

Upozorňujeme původce odpadů aby do BIO kontejneru nevhazovali hrubé dřevo a dřevěné výrobky.

 

Upozorňujeme občany, že k 31.12.2023 se provádí odečty spotřeby vody. Žádáme Vás tedy o zpřístupnění vodoměrů. Odečty z vodoměrů provádí tento týden zaměstnanci obce v době od 07:00 do 15:30 hod. V případě Vaší nepřítomnosti zanechte na přístupném a viditelném místě lístek s odečtem spotřeby vody. Stav vodoměru můžete také zaslat formou SMS nebo MMS na 602 514 400.

 

 

                                                                                               Petra Azabache

                                                                                           místostarostka obce