query("SELECT count(d.id) FROM web_dokumenty d LEFT JOIN web_dokumenty_kategorie kat ON kat.id=d.kategorie WHERE d.videt='1' AND (kat.id IS NULL OR kat.videt='1')"); list($pocet_dokumentu) = mysql_fetch_row($m); mysql_free_result($m); $po_kolika = $set['strankovani-dokumentu'] ? intval($set['strankovani-dokumentu']) : 10; $limit = " LIMIT ".$skip*$po_kolika.",".$po_kolika; // bezpecnostni pojistka if( $pocet_dokumentu && $skip*$po_kolika >= $pocet_dokumentu ) { header('Location: /dokumenty/'); exit(); } $sql .= $limit; } /* Vypis dokumentu */ $m = $db->query($sql); if(mysql_num_rows($m)) { while($p = mysql_fetch_assoc($m)) { if(!file_exists('soubory/dokumenty/'.$p['soubor'])) continue; $pripona = ''; $path_parts = pathinfo($p['soubor']); $pripona = $path_parts['extension']; $kod .= '

'.htmlspecialchars($p['nazev']).'

Publikováno '.getDatumPublikace($p['datum'],'dokumenty').' v kategorii '.htmlspecialchars($p['kategorie']).'. Staženo '.intval($p['stazeno']).'x.

'; } /* Strankovani? */ if($filtr != 'kategorie') { $strankovani = ''; if($skip) { if($skip - 1 == 0) $strankovani .= '
 • «««««
 • '; else $strankovani .= '
 • «««««
 • '; } if($pocet_dokumentu > ($skip+1)*$po_kolika) { $strankovani .= '
 • »»»»»
 • '; } if(!empty($strankovani)) { $kod .= '
  '; } /* Noindex, follow */ if($skip) { $meta = ''; $sablona = preg_replace('~~',"\n".$meta,$sablona); } } } else { if($filtr == 'kategorie') { $kod .= '

  V této kategorii není uložen žádný dokument.

  '; } else { $kod .= '

  Doposud nebyl uložen žádný dokument.

  '; } } /* Kategorie dokumentu */ $kategorie = ''; $kat = $db->query("SELECT k.id,k.nazev FROM web_dokumenty_kategorie k WHERE k.videt='1' ORDER BY k.nazev"); if(mysql_num_rows($kat)) { $kategorie .= '
  '; mysql_free_result($kat); } $sablona = str_replace('Stažení dokumentu Letní harmonogram svozu komunálního odpadu 2020 - Obec Partutovice', makeTitle($title) ,$sablona); $sablona = str_replace('

  Stahování dokumentu letni-harmonogram-svozu-komunalniho-odpadu-2020.pdf začne automaticky.

  Nestane-li se tak, použijte tento odkaz.

  ', $kod ,$sablona); $sablona = str_replace('', $kategorie ,$sablona); return $sablona; } function getDokumentyDownload($soubor_id,$sablona) { global $db,$set; $kod = ''; $title = 'Stažení dokumentu'; $m = $db->query("SELECT d.soubor,d.nazev FROM web_dokumenty d LEFT JOIN web_dokumenty_kategorie kat ON kat.id=d.kategorie WHERE d.id='$soubor_id' AND d.videt='1' AND (kat.id IS NULL OR kat.videt='1')"); if(mysql_num_rows($m)) { list($soubor,$nazev) = mysql_fetch_row($m); $title .= ' '.$nazev; if(file_exists('soubory/dokumenty/'.$soubor)) { $kod .= '

  Stahování dokumentu '.htmlspecialchars($soubor).' začne automaticky.

  Nestane-li se tak, použijte tento odkaz.

  '; pricistPrecteni('dokument',$soubor_id); } else { $kod .= '

  Tento dokument není k dispozici.

  '; } mysql_free_result($m); } else { $kod .= '

  Tento dokument není k dispozici.

  '; } $sablona = str_replace('Stažení dokumentu Letní harmonogram svozu komunálního odpadu 2020 - Obec Partutovice', makeTitle($title) ,$sablona); $sablona = str_replace('

  Stahování dokumentu letni-harmonogram-svozu-komunalniho-odpadu-2020.pdf začne automaticky.

  Nestane-li se tak, použijte tento odkaz.

  ', $kod ,$sablona); $sablona = str_replace('', '' ,$sablona); return $sablona; }