Předběžný harmonogram společenských, kulturních, sportovních a obecních akcí v obci Partutovice na rok 2021-2022

Datum konání

Místo konání

Čas zahájení

Pořadatel

Název akce

01.03.2021

Partutovice

 

Obec

Svoz PDO

06.03.2021

Sál OÚ

08:00

TJ Partutovice

Turnaj ve stolním tenise, VS

22.03.2021

Partutovice

 

Obec

Svoz PDO

duben

Partutovice

 

SDH Partutovice

Sběr železo + elektroodpad

09.04.2021

ZŠ Partutovice

 

ZŠ Partutovice

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

12.04.2021

Partutovice

 

Obec

Svoz PDO

01.05.2021

Hřiště Hliníky

8:00

TJ Partutovice

Turnaj v malé kopané

02.05.2021

Partutovice

 

SDH Partutovice

Oslavy Sv. Floriána

01.-14.05.2021

ZŠ Partutovice

 

ZŠ Partutovice

Zápis dětí do MŠ

22.05.2021

U pálenice

8:00 – 9:30

Obec

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

23.05.2021

Sál OÚ

14:00

Obec

Vítání občánků

1.06.-21.08.2021

Hřiště u školy

 

TJ Partutovice

Letní tenisový turnaj

03.06.2021

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

04.06.2021

Sál OU

14:00

Obec Partutovice a ZD Partutovice

Jubilanti 2021

19.06.2021

Hřiště Hliníky

13:00

TJ Partutovice

Fotbalové utkání, Triatlon

26.06.2021

Hřiště Hliníky

14:00

MS Partutovice

Sousedské posezení

09.07.2021

Hřiště Hliníky

17:00

SDH Partutovice

Netradiční soutěž Partutovické „Z“ o putovní pohár Jana Klezly

17.07.2021

Hřiště Hliníky

21:00

DS Partutovice

Letní kino pro děti

07.08.2021

Hřiště Hliníky

21:00

DS Partutovice

Letní kino pro děti

14.08.2021

Hřiště Hliníky

9:00

Pavelka Jiří

Westernový den

21.08.2021

Hřiště u školy

08:00

TJ Partutovice

Letní tenisový turnaj-finále

29.08.2021

Hřiště Hliníky

10:00

SDH Partutovice

Soutěž mladých hasičů

01.09.2021

8:00

ZŠ Partutovice

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

02.09.2021

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

04.09.2021

VN Partutovice

6.00

Obec-rybáři

Rybářské závody

18.09.2021

Hřiště Hliníky

 

DS Partutovice

Akce pro děti

02.10.2021

U pálenice

8:00 – 9:30

Obec

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

04.11.2021

Sál OU

17:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

26.11.2021

Jídelna ZD Partutovice

14:00

Obec

Posezení s důchodci

04.12.2021

Sál OÚ

07:00

MS Partutovice

Společný lov

05.12.2021

Sál OÚ

16:00

Obec

Rozsvícení vánočního stromu, (divadelní představení)

09.12.2021

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

20.-31.12.2021

Kostel sv. Mikuláše

 

Obec

Vánoční koncert

07.01.2022

Sál OÚ

19:00

SDH Partutovice

Výroční schůze

22.01.2022

Sál OÚ

08:00

TJ Partutovice

Mariášový turnaj

28.01.2022

Jídelna ZD

17:30

HS Partutovice

Valná hromada HS Partutovice

29.01.2022

Sál Na Fojtství

20:00

SDH Partutovice

Hasičský ples

dle sněh. podmínek

Hřiště Hliníky

13:00

TJ Partutovice

Partutovický biatlon

05.02.2022

Sál OÚ

17:00

MS Partutovice

Výroční schůze

26.02.2022

Sál OÚ

8:00

SDH Partutovice

Vodění medvěda

03.03.2022

Sál OU

18:00

Obec

Zasedání zastupitelstva obce

05.03.2022

Sál OÚ

08:00

TJ Partutovice

Turnaj ve stolním tenise, VS

. Uvedený výčet akcí včetně času zahájení nemusí být úplný, je pouze orientační a je sestaven na základě podaných informací od pořadatelů, kteří mají vyhrazeno právo změny.