Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za psa na rok 2023 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2022. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Výbor Honebního společenstva Partutovice zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 27. ledna 2023 v 18:00 v jídelně ZD Partutovice. Výbor tímto žádá všechny členy o dochvilnost. V prodejně ZD Partutovice nebo v kanceláři OÚ jsou k dispozici plné moci, které slouží k zastoupení členů, kteří se zasedání nemohou zúčastnit.

 

OÚ Partutovice upozorňuje občany - držitele psů - na jejich povinnost dle platné obecně závazné vyhlášky obce Partutovice č. 1/2003 zabezpečit své psy, aby na veřejných prostranstvích nezpůsobili komukoliv újmu na zdraví nebo majetku a aby psa zajistili vedením na vodítku o opatřili jej náhubkem. Na základě četných stížností spoluobčanů, žádáme proto důrazně majitele psů, aby toto upozornění brali vážně. V případě nedodržení výše uvedených opatření se držitelé psů vystavují riziku sankčních postihů dle příslušných zákonných předpisů.

 

 

                                                                                                                                   Petra Azabache

                                                                                                                                 místostarostka obce